Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Takt och rytm i lekar, danser och rörelse åk 6 ht 2018 Vikmanshyttans skola

Skapad 2018-10-30 09:09 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Grundskola 6 Idrott och hälsa
V 45-47 Att röra sig till musik kan du göra på många olika sätt. Under den här perioden kommer vi att jobba med begreppen takt och rytm och lära oss att lyssna och röra oss efter musiken. Begrepp som högt, lågt, snabbt och långsamt till olika typer av musik ska vi prata om och prova på att röra oss till. Du kommer även att vara med och prata/skriva om hur det känns i kroppen när du rör dig till musik, hur det kan på verka hälsan och samtala om hur man kan förebygga skador kopplade till danslekar och dans. I par eller i grupp om tre ska du få sätta danssteg till en låt och sedan framföra den för resten av klassen. Ev kommer du också att lära dig grunderna i bugg.

Innehåll

 

Du kommer att få lära dig mer om:

·         Vad som är takt och rytm

·         Att lyssna efter taktslagen i olika låtar

·         Att röra dig i takt och rytm till olika låtar i lekar, danser och rörelser till musik

·         Hur rörelse till musik och dans kan påverka din hälsa

Hur ska vi arbeta?

·       Vi tränar på att koordinera våra rörelser individuellt och tillsammans, hitta takt och rytm samt röra oss till olika sorters musik

·         Vi leker t.ex. danskull

·         Vi rör oss till musik till begreppen högt, lågt, snabbt och långsamt

Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du utför rörelserna till musikens takt och rytm
 • Du deltar i samtal och diskussioner samt hur du förstår ord och begrepp inom det aktuella området

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Delta
Förmågan att delta i musiklekar
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du kan delta i musiklekar som innefattar sammansatta grovmotoriska grundformer.
Du kan delta i musiklekar som innefattar sammansatta grovmotoriska grundformer.
Du kan delta i musiklekar som innefattar sammansatta grovmotoriska grundformer.
Anpassa rörelser - Takt och rytm
Förmågan att anpassa dina rörelser till olika musiklekar/danser
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du varierar och anpassar dina rörelser TILL VISS DEL till aktiviteten.
Du varierar och anpassar dina rörelser RELATIVT VÄL till aktiviteten.
Du varierar och anpassar dina rörelser VÄL till aktiviteten.
Samtala/resonera
Förmågan att samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter. Förmågan att resonera kring hur fysiska aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beskriva
Förmågan att beskriva hur man förebygger skador när man leker musiklekar och dansar danser.
Ej visat tillräckliga kunskaper än.
Du kan ge ENKLA beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.
Du kan ge UTVECKLADE beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med aktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: