Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteDirekt Safari 3A -Är en fjärdedel av 20 lika mycket som 5?

Skapad 2018-10-30 09:09 i Almekärrsskolan Lerum
Baseras på MatteDirekt Safari 3A kapitel 4
Grundskola 3 Matematik
Kapitlet inleds med treans och fyrans multiplikationstabeller och syftar till att ge eleverna god uppfattning av begreppet multiplikation. eleverna får även lära sig kommutativa lagen, att t.ex. 5x3 är lika mycket som 3x5. De får sedan arbeta vidare med division ur aspekten att "dela lika". Begreppet tränas och därefter visas sambandet mellan division och multiplikation. till båda multiplikationen och divisionen i kapitlet finns några enkla textuppgifter som vill visa räknehändelser som leder till respektive räknesätt.

Enhetsdelen tar upp klockan. Här övas analog och digital tidsangivelse. Eleverna lär sig att skriva tid på olika sätt; halv åtta skrivs både som 07:30 och 19:30.

Innehåll

Arbetssätt

Så här jobbar vi:
Genomgång varje lektion - tala gärna om vad du vet, förstått och förslag på sätt att lösa uppgifter vi gör tillsammans.
Arbeta med grundkursen
Gör Diagnos 4
Arbeta med förstoringsglaset om du känner att du behöver träna mer.
Arbeta med kikaren om du vill ha mer utmaningar. Vill du har ännu mer utmaningar så finns Kikaren 3A att jobba i.
Vi börjar arbetet med klockan - digital tid tillsammans och arbetar sedan med uppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: