Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala, volym och cirkeln

Skapad 2018-10-30 09:21 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola F – 6 Matematik
Vad vet du om skala på kartor och ritningar? Vet du hur man räknar ut en cirkels area och omkrets? Vad vet du om pi? Dessa frågor ska vi försöka besvara under vårt nästa arbetsområde.

Innehåll

Våra mål

 

Du ska:

-Känna till och kunna förklara begreppen som tillhör det här området

-Ge flera förslag på hur man kan lösa ett problem

-Redogöra för hur du räknat ut uppgifterna

-Använda dig av tabeller, bilder och symboler för att förklara hur du menar

Så här arbetar vi

Under detta området kommer vi försöka arbeta mycket praktiskt för att utforska och upptäcka skala, volym och cirkelns magi. 

Vi kommer att:

 • Titta närmare på skala på olika kartor och ritningar

 • Göra egna kartor och ritningar

 • Enhetsomvandla volym

 • Jämföra, uppskatta och mäta volym

 • Beräkna cirkelns omkrets och area

 

Bedömning

Eleverna kommer bedömmas i dels en praktisk gruppuppgift och dels en individuell uppgift. Se matris.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Skala, volym och cirkeln

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ma
Redogör och samtalar om tillvägagångssätt genom att använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer.
På ett i huvudsak fungerande sätt och med viss anpassning till sammanhanget
På ett ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
På ett effektivt och ändamålsenligt sätt med god anpassning till sammanhanget
Ma
Ger förslag på alternativt tillvägagångssätt
Tillsammans med andra
På egen hand
På eget initiativ
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: