Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan åk 5 Återberättande text

Skapad 2018-10-30 09:23 i Vänge skola Uppsala
Planering utifrån Klara Svenskan åk 5, återberättande text.
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar kring texttypen återberättande text med fokus på artiklar och nyheter. Vi kommer att göra intervjuer och öva på att läsa, återberätta och skriva egna artiklar.

Innehåll

 

Återberättande text

Innehåll:

Texter har olika uppbyggnad och i det här kapitlet fokuserar vi på artiklar som har Rubrik, Ingress och Brödtext. Vi försöker svara på de journalistiska frågorna Vem? Vad? När? Var? Hur? Varför? Vi lär oss att intervjua genom att ställa öppna eller stängda frågor och skriva artiklar. Vi kommer att läsa nyheter i både papperstidningar och på nätet och diskutera källkritiskt tänkande.  Du kommer ge och få konstruktiv kritik via "two stars and a wish". 

Arbtetssätt:

Du kommer att få:

läsa artiklar i olika medier och träna på att återberätta dessa med hjälp av stödord. 

intervjua personer och ställa olika typer av frågor.

skriva egna artiklar.

jämföra olika källor och fundera kring tillförlitlighet.

 

Bedömning:

Ditt muntliga och skriftliga arbete bedöms efter avslutade uppgifter men även under arbetsprocessen med formativ bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: