Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tränings- och tävlingslära 1 NIU Fotboll Borlänge

Skapad 2018-10-30 09:24 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Specialidrott
Ämnet specialidrott möjliggör en hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling inom den valda idrotten. Det behandlar metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifik idrott mot elitnivå. Tävling och Träningslära 1 Kursen är en del av din NIU-utbildning och uppdelad på två år.

Innehåll

Utifrån kursens centrala innehåll är den uppdelas i olika arbetsområden (se uppdelning nedan)

Utöver dessa får du undervisning i doping, värdegrund och andra karriärrelaterade områden under kursens gång. 

Efter varje område bedöms du på de kunskapskrav som behandlas. Varje område examineras i en Uppgift, som kan vara i form av prov, inlämningsuppgift eller i annan form.

Utöver examinationer sker också en kontinuerlig bedömning av dina kunskap genom att följa din planering, genomförande och utvärdering av din träning. 

Innehåll:

 • Cirkulation
 • Nutrition
 • Anatomi / Idrottsskador
 • Träningslära/Träningsmetoder
 • Idrottspsykologi, mental träning
 • Träningsplanering och utvärdering
 • Krav och Kapacitetsanalys
 • Träningsplanering och utvärdering

Betyg ges efter vårterminen i årskurs 2.

 

Uppgifter

 • Prov i Cirkulation

 • Fotbollens träningslära

 • Grundläggande träningslära

 • Grundläggande träningslära

 • Prov i Nutrition

 • Prov i Anatomi

 • Idrottspsykologi

 • Krav och Kapacitetsanalys

 • Idrottsskador

 • Träningsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens grundläggande anatomi och fysiologi samt grundläggande träningslära.
  Spe  -
 • Grundläggande närings- och kostkunskap för tränings- och tävlingsverksamhet.
  Spe  -
 • Idrottspsykologiska faktorer som påverkar prestationen i tränings- och tävlingssituationer.
  Spe  -
 • Livsstil, stödjande nätverk och omgivande miljöers betydelse för prestation samt analyser av kritiska områden för skador relaterade till elitidrott och hur alternativ tränings- och tävlingsplanering kan utvecklas.
  Spe  -
 • Analys av personliga kvaliteter för optimal tränings- och tävlingsaktivitet.
  Spe  -
 • Träningsmetoder för uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination.
  Spe  -
 • Planering, genomförande och utvärdering av anpassade träningsprogram för tävlingsverksamhet.
  Spe  -
 • Människors olika förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet.
  Spe  -
 • Idrottsmiljöers betydelse för tränings- och tävlingsprestation.
  Spe  -
 • Metoder för behandling av idrottsskador.
  Spe  -
 • Etiska normer och regler för tränings- och tävlingsaktiviteter och för idrottslig aktivitet i övrigt.
  Spe  -
 • Tränings- och tävlingsaktiviteter på lika villkor samt kulturella värderingar i tränings- och tävlingssammanhang.
  Spe  -
 • Diskriminering i tränings- och tävlingssammanhang samt hur den kan motverkas.
  Spe  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund. I redogörelsen diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur träning kan användas för att utveckla rörelsekvaliteter och idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
  Spe  A
 • Eleven beskriver utförligt kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning. Dessutom redogör eleven utförligt för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund. I redogörelsen diskuterar eleven utförligt hur träning kan användas för att utveckla rörelsekvaliteter och idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Spe  C
 • Eleven beskriver översiktligt kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning. Dessutom redogör eleven översiktligt för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund. I redogörelsen diskuterar eleven översiktligt hur träning kan användas för att utveckla rörelsekvaliteter och idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Spe  E
 • Eleven väljer metoder och planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella förutsättningar, sin träning. Dessutom motiverar eleven sina val. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå vid genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med handledare samt anpassar genomförandet till den aktuella situationen. I träningen tar eleven ansvar samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen för att förebygga skador och ohälsa. Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom resonerar eleven utförligt och nyanserat om betydelsen av olika typer av träning liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för optimala tränings- och tävlingsresultat.
  Spe  A
 • Eleven planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål, sin träning. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen i samråd med handledare. I träningen tar eleven ansvar för att förebygga skador och ohälsa. Eleven utvärderar träningsprogrammen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom resonerar eleven översiktligt om betydelsen av olika typer av träning liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för optimala tränings- och tävlingsresultat.
  Spe  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat olika attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.
  Spe  A
 • Eleven diskuterar utförligt olika attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.
  Spe  C
 • Eleven diskuterar översiktligt olika attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.
  Spe  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Spe  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Spe  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Spe  E

Matriser

Spe
Träning och tävlingslära 1 Matris

E
C
A
Kroppens byggnad, funktion, kost
- Eleven beskriver kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Träningsmetoder
-Eleven redogör för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund. I redogörelsen diskuterar eleven hur träning kan användas för att utveckla rörelsekvaliteter och idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse. Eleven använder sig av central begrepp och teorier samt förklarar samband och drar slutsatser.
Översiktligt Med viss säkerhet Enkla
Utförligt Med viss säkerhet Välgrundade
Utförligt och nyanserat Med säkerhet Komplexa Välgrundade och nyanserade
Träningsprogram
- Eleven planerar , utifrån kända teorier och uppsatta mål, sin träning. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen.
I samråd med handledare.
Eleven väljer metoder och planerar, samt aktuella förutsättningar, efter samråd med handledare
Eleven väljer metoder och planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella förutsättningar. Dessutom motiverar eleven sina val. I planeringen identifierar eleven kritiskt moment och förebygger hinder som kan uppstå vid genomförandet. Efter samråd, samt anpassar genomförandet till den aktuella situationen.
Skador och ohälsa
- I träningen tar eleven ansvar för att förebygga skador och ohälsa. Eleven utvärderar träningsprogrammen med omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom resonerar eleven om betydelsen av olika typer av träning liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för optimala tränings- och tävlingsresultat.
Enkla Översiktligt
Anpassar tränings- och tävlingsplaneringen Nyanserade Utförligt
Anpassar tränings- och tävlingsplaneringen Nyanserade Utförligt och nyanserat
Träning och kroppsideal
-Eleven diskuterar olika attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Självinsikt
- Bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: