Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

idrott och hälsa år 7-9 rörelse

Skapad 2018-10-30 09:27 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I Idrott och hälsa tränar vi på att kunna delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och genom ett brett utbud av olika aktiviteter får du träna på att variera och anpassa dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.

Innehåll

 

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar kontinuerligt över terminerna med olika rörelsebaserade övningar för att träna rörelseförmågan. Du visar dina förmågor genom ett aktivt deltagande i idrottsundervisningens aktiviteter där vi tränar vår rörelseförmåga, både i samspel med andra och individuellt.

Vad ska vi arbeta med?

Ni tränar och visar era förmågor inom de olika rörelseaktiviteter vi utför på lektionstid både på skolan och i Västertorpshallen.

Exempel på aktiviteter som arbetas med kan vara:

Innebandy, basket, lekar, volleyboll, gymnastik, dans,  m.m 

Vad ska vi lära oss?

Vi ska utföra olika rörelseaktiviteter som tränar era rörelseförmågor inom en bredd av olika aktiviteter.

Med aktiviteterna ska ni utveckla era tekniska färdigheter (tekniken i olika idrotter) i såväl lagidrotter som individuella idrotter, samt även att utveckla er samarbetsförmåga och kunna röra er allsidigt i olika fysiska moment

Vi arbetar pågående under hela läsåret. Utifrån det ni visar blir ni sedan bedömda på de kunskapskrav som finns beskrivna i matrisen längre ner i planeringen. 

 

 

För E-nivå

För C-nivå

För A-nivå

Rörelse 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Anpassar rörelse till aktivitet med komplexa rörelser

Eleven anpassar till viss del sina rörelser till aktiviteter med komplexa rörelse.

Eleven anpassar relativt väl sina rörelser till aktiviteter med komplexa rörelse.

Eleven anpassar väl sina rörelser till aktiviteter med komplexa rörelse

Sammanhang

Eleven är delaktig och medverkar till viss mån till att leken/spelet når sitt syfte.

Eleven är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.

Eleven är delaktig i väsentliga spelfaser och väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.

Samarbetsförmåga

Eleven deltar i ett begränsat samspel med andra personer.

Eleven deltar i ett tillfredsställande samspel med andra personer.

Eleven deltar i ett utvecklat samspel med andra personer.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Rörelse i idrott och hälsa

E
C
A
Rörelse
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du rör dig till viss del i takt och rytm och klarar till viss del av att utföra lättare övergångar mellan olika rörelser.
Du rör dig med relativt god rytm och balans och klarar av att utföra övergångar mellan olika rörelser.
Du rör dig med god rytm, precision och balans och klarar av att utföra övergångar mellan olika rörelser.
Rörelse
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du är delvis beslutsam i dina rörelser och klarar ibland av att utföra rörelsen.
Du är beslutsam i dina rörelser och rör dig med relativt väl etablerade och konsekventa rörelser.
Du är beslutsam i dina rörelser och rör dig med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med flyt och stabilitet i rörelserna.
Rörelse
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du är ibland beslutsam och kan behöva flera försök för att utföra rörelsen.
Du är till övervägande del beslutsam och kan upprepa rörelsen med liknande resultat
Du är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat
Välja effektiva strategier och metoder i samspel med andra
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/ spelet når sitt syfte.
Du är delaktig och väljer strategier och metoder som medverkar till att leken/ spelet når sitt syfte.
Du är delaktig i, och väljer, effektiva strategier och metoder som i hög grad medverkar till att leken/ spelet når sitt syfte.
Välja effektiva strategier och metoder i samspel med andra
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du deltar till viss del till samspel med andra personer.
Du deltar till ett relativt utvecklat samspel med andra personer.
Du deltar i ett utvecklat samspel med andra personer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: