Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Toråsskolan år 2 läsåret 18/19

Skapad 2018-10-30 09:29 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Teknik
Gäller för 2A, 2B och 2C läsåret 18/19.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet, samt utvecklar intresse för ämnet. Eleverna ska också ges förutsättning att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. 

Våra mål utifrån kunskapskraven i Lgr11

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar.

Eleven kan planera med hjälp av en skiss och bygga en modell.

Eleven kan utifrån en given arbetsgång dokumentera sitt arbete.

Eleven ska känna sig förtrogen med tekniken i vardagen.

Eleven kan aktivt delta i diskussioner kring säkerhetstänk vid teknikutveckling och teknikanvändning.

Så här arbetar vi

Teoretiska genomgångar i grupp, skapar egna tekniska modeller, filmvisningar samt diskussioner utifrån elevernas perspektiv. Eleven använder sig av egna skisser innan skapandet av tekniska modeller.

Så här visar du vad du har lärt dig

 • Deltar aktivt på genomgångar, filmvisningar, skapandet av tekniska modeller och diskussioner.
 • Att i bild, modell samt muntligt berätta vad du har lärt dig.
 • Du samarbetar i olika grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: