Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompismassage på Hallonet

Skapad 2018-10-30 09:34 i Diamanten Dibber Sverige AB
"Drömmen om det goda" - metodiken fungerar utmärkt på förskolan med syfte att skapa lugn och ro i förskola och skola. Metoderna som används med barnen är: stillhet, beröring, reflektion och rörelse. Forskning och erfarenhet visar att då dessa enkla övningar används regelbundet så ökar välbefinnandet hos barnen och stress, våld och aggressivitet minskar. På så sätt kan alla hitta sin egen väg till lugn och ro.
Förskola
Drömmen om de goda metodiken är ett arbetssätt, den utvecklar förmågan till avslappning och uppmärksam närvaro, underlättar inlärning och förbättrar relationerna mellan barnen. Med hjälp av olika arbetsmetoder som vi utbildats i under kursen vill vi att barngruppen ska bli mer lugn och harmonisk.

Innehåll

BAKGRUND

Vi på Hallonet har en aktiv och livfull barngrupp. För vissa barn är det svårare att varva ner. Drömmen om det goda metoden har tagits fram för att hitta ro och lugnet i barngruppen men även för oss pedagoger. Vi kommer att använda oss av kroppsmassage med massage leksaker.

MÅL

Syftet med drömmen om det goda är att vi vill skapa tillfällen för lugn och harmoni till både pedagoger och barn. Vi ser det som övning för barnen att varva ner och lära sig beröra varandra med mjukhet.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi har bestämt att ha Drömmen om det goda på torsdagar från kl.10.40. Den här terminen ska hela barngruppen börja med enkla massageövningar tillsammans med alla pedagoger.

Alla barn får sitta i en rund ring, en av pedagogerna kommer in med ljusbricka, ringklocka och en talpinne. Hon inleder med att tänder ljuset först, ringer på klockan och då börjar sessionen. Pedagogen berättar och visar konkret exempel på hur beröringen och övningar ska utföras.  

Barn får välja massage leksak och sin kompis. Vi börjar alltid med att fråga ”Får jag massera dig?”, Vill du lägga ner dig?”, ”Vill du sitta framför mig?” Det är alltid frivilligt att vara med och barnen får själva välja om de vill delta. Barnen får instruktioner om att vara försiktig och inte beröra hård när de masserar kompisen.

Med tända ljus i mitten och relaxmusik i bakgrunden gör de sina mjuka, långsamma rörelser. Masserar varandra. Lyssnar på fröken. Det är bra att våga ta på varandra. Det ska vara något naturligt och fint. Det är viktigt att barnen känner sig trygga.

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera genom att anteckna och fotografera, när  vi har haft övningarna kommer vi att reflektera tillsammans med barnen. Vi använder talpinnen för att ställa enkla frågeställningar till barnen om upplevelser från övningen. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

För personalen är den pedagogiska dokumentationen och personalträffarna ett naturligt tillfälle för reflektion.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: