Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i Matematik år 2 Idenors skola

Skapad 2018-10-30 09:45 i Idenors skola Hudiksvall
Grundskola F
Mall för pedagogisk planering för Idenors skola. OBS! Målgrupp elever och vårdnadshavare.

Innehåll

 

Pedagogisk planering Idenors skola

Matematik år 2

 

Tidsperiod

Ht-18

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera strategier och metoder
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder
 • föra och följa matematiska resonemang

 

 

Vad ska jag lära mig?

 • Lösa enkla problem
 • Grundläggande kunskaper om matematiska begrepp
 • Kunna förstå och använda likhetstecknet

 

 

Hur ska jag visa det?

 • Då ska få visa vad du lärt dig genom att göra en kort utvärdering efter varje kapitel i matematikboken. Där får du också göra en självbedömning av dina kunskaper.
 • Under lektionerna ska du få möjlighet att visa dina kunskaper genom att delta och bidra i gemensamma diskussioner och genom att arbeta parvis med en kamrat.

 

Mål ht-18

 • Kunna räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-100
 • Kunna undersöka och lösa textuppgifter med en problemlösningsstrategi
 • Kunna dela upp tal
 • Kunna heltimme, halvtimme, kvart i och kvart över
 • Uppskatta och mäta med längdenheten centimeter
 • Jämföra och uppskatta vikt med enheten kg
 • mäta volym med liter och deciliter

 

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 • gemensamma genomgångar
 • problemlösning i par och helklass
 • spel
 • laborativt material
 • väga och jämföra
 • mäta och jämföra olika föremål med varandra
 • arbeta med enkla talmönster
 • arbeta med plus, minus och likhetstecknet betydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: