Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

London

Skapad 2018-10-30 09:47 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du läser och lär dig om London. Du skapar en presentation om en sevärdhet i London. Du skapar en muntlig presentation.

Innehåll

Du läser och lär dig om London.
Du skapar en presentation om en sevärdhet i London.
Du skapar en muntlig presentation.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
    En  4-6
  • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
    En  4-6
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
    En  4-6

Matriser

En
London

LONDON - Bedömningen utgår ifrån kunskapskraven i årskurs 6 men har anpassats till årskurs 5 och ämnesområdet

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Lyssna - reception
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa - läsförståelse
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Vägbeskrivning
Eleven kan med stor hjälp beskriva vägen från en plats till en annan.
Eleven kan med lite hjälp beskriva vägen från en plats till en annan.
Eleven kan själv beskriva vägen från en plats till en annan.
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: