Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Planering till elever och vårdnadshavare

Skapad 2018-10-30 09:52 i Ramsta skola Uppsala
Är ½ lika mycket som 500/1000? Vilket tal är störst 9/20 eller 7/12? Detta är ett par av de frågor som vi ska försöka hitta lösningar till.
Grundskola 5 Matematik
Generativ fråga: Hur stor kan en vinkel bli?

Innehåll

Vilka förmågor utvecklar eleven?

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Lgr11, 2017, s. 56).

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: punkt, linje, stråle, polygon, parallella linjer, vinkelräta linjer, rät vinkel, rak vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, vinkelben, gradtal, gradskiva, cirkel, passare, omkrets, radie, mittpunkt, cirkelsektor, diameter, månghörning, vinkelsumma, liksidig triangel, likbent triangel, fyrhörning, parallellogram, rektangel, kvadrat, geometrisk kropp

Eleven ska kunna följande fakta: 

 • hur vinklar namnges
 • skillnad mellan parallella linjer och de som skär varandra
 • gradtalen som hör till rät, rak, spetsig respektive trubbig vinkel
 • klassificering av månghörningar
 • klassificering av trianglar
 • klassificering av fyrhörningar
 • skillnaden mellan tvådimensionell geometriskt objekt och geometrisk kropp

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: beräkna rutinuppgifter med olika metoder, redovisa beräkningar med både bilder, ord och matematiska symboler, gå tillbaka och kontrollera sina svar samt avgöra om det verkar stämma, berätta muntligt om hur en tänkt och löst en uppgift

Vad ska bedömas?

Du ska kunna:

 • känna igen och namnge tvådimensionella geometriska objekt (s. 118-119,  s. 122-123)
 • beskriva geometriska figurer med olika uttryckssätt, t.ex bilder, ord eller figurer och även växla mellan dessa (s. 118-119, s. 122-123, s. 154-155)
 • använda gradskiva för att konstruera geometriska objekt (s. 122-123)
 • känna igen olika vinklar och mäta dem med gradskiva (s. 126-127, s. 130-131, s. 134-135)
 • göra rimliga uppskattningar av vinklar (s. 126-127)
 • beskriva vinklar med hjälp av begreppen (s. 130-131)
 • rita givna vinklar med hjälp av en gradskiva (s. 134-135)
 • använda begreppen i välkända sammanhang (s.138-139, s. 146-147)
 • ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra (s.138-139)
 • välja metod med viss anpassning till uppgiften (s.138-139)
 • rita cirklar med hjälp av en passare (s.142-143, s. 146-147)
 • använda och beskriva cirkeln omkrets och radie (s.142-143, s. 146-147)
 • beräkna omkretsen hos månghörningar (s. 150-151)
 • mäta vinklar i månghörningar (s. 150-151)
 • skilja på olika typer av trianglar (s. 154-155)
 • mäta vinklar i trianglar (s. 154-155)
 • använda vinkelsumma för att bestämma vinklar i trianglar (s. 154-155)
 • känna igen och beskriva fyrhörningar (s. 158-159)
 • använda vinkelsumma för att bestämma vinklar i fyrhörningar (s. 154-155)
 • klassificera geometriska kroppar (s. 162-163)

(Sidhänvisningar till de sidor vi räknar i matteboken)

 

filmer: 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp - Linjer
Du tränar på att förstå innebörden och sambanden mellan de matematiska begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen.
Du har goda kunskaper om de matematiska begreppen.
Begrepp - Geometriska objekt
Du tränar på att förstå innebörden och sambanden mellan de matematiska begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen.
Du har goda kunskaper om de matematiska begreppen.
Begrepp - Vinklar
Du tränar på att förstå innebörden och sambanden mellan de matematiska begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begreppen.
Du har goda kunskaper om de matematiska begreppen.
Metod - Geometriska objekt
Du tränar på att använda fungerande matematiska metoder för att konstruera geometriska objekt med hjälp av en gradskiva.
Du har grundläggande fungerande matematiska metoder för att konstruera geometriska objekt med hjälp av en gradskiva.
Du har goda fungerande matematiska metoder för att konstruera geometriska objekt med hjälp av en gradskiva.
Metod - Vinklar
Du tränar på att använda fungerande matematiska metoder för att rita samt mäta vinklar med hjälp av en gradskiva. Du tränar även på att kunna uppskatta vinklar.
Du har grundläggande fungerande matematiska metoder för att rita samt mäta vinklar med hjälp av en gradskiva. Du kan även uppskatta vinklar och bedöma rimligheten.
Du har goda fungerande matematiska metoder för att rita samt mäta vinklar med hjälp av en gradskiva. Du kan även uppskatta vinklar och bedöma rimligheten.
Metod - Vinklar
Du tränar på att kunna bestämma vinklar i en fyrhörning genom att använda vinkelsumman.
Du har grundläggande fungerande matematiska metoder för att kunna bestämma vinklar i en fyrhörning genom att använda vinkelsumman.
Du har goda fungerande matematiska metoder för att kunna bestämma vinklar i en fyrhörning genom att använda vinkelsumman.
Metod - Sidor och omkrets
Du tränar på att kunna beräkna sidor och omkrets hos olika geometriska figurer.
Du har grundläggande fungerande matematiska metoder för att beräkna sidor och omkrets hos olika geometriska figurer.
Du har goda fungerande matematiska metoder för att beräkna sidor och omkrets hos olika geometriska figurer.
Problemlösningsförmåga
Tolka skriftlig information och förstå frågan samt formulera ett matematiskt uttryck.
Du behöver stöd för att tolka skriftlig information och förstå frågan samt formulera ett matematiskt uttryck.
Du har grundläggare förmåga att tolka skriftlig information och förstå frågan samt formulera ett matematiskt uttryck.
Du har goda kunskaper att tolka skriftlig information och förstå frågan samt formulera ett matematiskt uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: