Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönikörerna

Skapad 2018-10-30 09:56 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet ska vi testa på jobbet som krönikör. Vi ska lära oss om vad krönikor är och vi ska även skriva en egen krönika. Det handlar om att uttrycka personliga åsikter om aktuella händelser.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska läsa olika krönikor från olika medier

Vi ska arbeta med krönikans struktur

Vi ska arbeta med olika värdeord och bildspråk

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar tillsammans i grupp och skriver en krönika 

Vi arbetar individuellt när vi övar på att skriva krönikor

Vi arbetar med skrivmallar 

Vi analyserar krönikans olika delar i grupp

Vi arbetar tillsammans i grupp och diskuterar krönikans struktur och specifika innehåll

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du bestämmer innehållet i din krönika

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Genom att skriva en krönika

Genom att ge respons och bearbeta respons

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Se Classroom och Google-kalendern för mer detaljer 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Krönikörerna

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva en krönika
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kamratrespons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: