Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

John Hron

Skapad 2018-10-30 09:59 i Apelskolan Falkenberg
Grundsärskola 7 Svenska
Efter att ha sett filmen "John Hron" och haft diskussion om det som händer i filmen kommer ni att få göra en filmrecension utifrån en förutbestämd mall för att träna på olika texttyper.

Innehåll

Tänk på:

Då du skriver din text ska du utmana dig i ditt skrivande. Tänk på att variera dina meningar och att utveckla ditt ordförråd genom att använda avancerade ord.
Det är också viktigt att du bearbetar din text och gör förbättringar samt är noga med skrivregler. Läs igenom texten noga och granska den ordentligt innan du lämnar in den för bedömning.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utveckla

 


  • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift

  • Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva en filmrecension utifrån den mall ni fått tilldelade genom Classroom. Det allra viktigaste är att du visar förmåga att använda skriftspråk på ett fungerande och riktigt sätt, med meningsbyggnad och varierande meningar. Det är viktigt att du fått med fakta om filmen och visar att du förstått vad filmen handlar om. Förmågan att skriva omdöme om filmen och motivera dina åsikter kommer också att bedömas.

Undervisning och arbetsformer

Ni har sett filmen "John Hron" och vi har sedan diskuterat händelsen från verkligheten. För att kunna göra en filmrecension har ni fått en mall att utgå från så att ni vet vilka delar som bör vara med i en recension.