Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria medeltiden

Skapad 2018-10-30 10:00 i Ankarskolan Varberg
Planering om litteraturhistoria
Grundskola 8 Svenska
Medeltiden beskrivs ofta som en mörk tid där religionens utbredning och makt satt tydliga avtryck. Avtryck som gett utrymme till andra att fånga upp.Dantes Alighieris Den gudomliga komedin förklarar vad som händer syndare efter döden och har inspirerat eftervärlden både i litteratur och film. Har vi samma uppfattning idag vad som är en synd? Medeltiden rymmer även en viktig litterär skatt från Island, den poetiska Eddan, en våldsam och dramatisk skapelseberättelse. Njals saga är ytterligare en. För den som föredrar lite mer kärlek och romantik är det kanske riddarromanerna som lockar till läsning. Så varför inte sjunka ner i soffan med Tristan och Isolde och samtidigt få lite koll på medeltidens litteratur?

Innehåll

    Syfte - förmågor från kursplanen:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

    Centralt innehåll:

 • lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters budskap, tema, motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • skönlitteratur  som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. lyrik, dramatik, sagor och myter.

    I undervisningen kommer du att:

 • Få en överblick kring den litterära epoken genom:
 • tillsammans och enskilt arbeta med Loops
 • ta del av genomgångar för att skapa en förförståelse kring litteraturen från epoken
 • förklaring av begrepp: såväl ämnesspecifika som andra främmande begrepp
 • texter: läsa, analysera och diskutera utdrag ur några texter
 • reflektioner och diskussioner i par/mindre grupper/helklass kring bl.a. innehållet i texterna, samhället/sammanhanget de skapades i samt spår idag från epoken
 • läsa/analysera: skriva reflektioner kring textutdrag, göra koppling mellan författaren/epoken och verket

    Bedömning: 

 • analysuppgift: enskild skriftlig analys av textutdrag

     Tidsperiod

        v. 42-47

      Filmer

Uppgifter

Matriser

Sv
Litteraturhistoria medeltiden åk 8 ht-2018

Rubrik 1

F
E
->
C
->
A
Resonera om budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan resonera om tydliga budskap i texterna vi läser, på ett grundläggande sätt. Du gör det med hjälp av egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden.
Du kan resonera om budskap i texterna vi läser på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden. Du resonerar både om tydliga budskap och om de som kan läsas mellan raderna.
Du kan resonera om budskap i texterna vi läser på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden. Du resonerar om tydliga budskap, om de som kan läsas mellan raderna och om de som är dolda.
Historiska & kulturella sammanhang
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan dra delvis underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av tiden och kulturen den blev till i.
Du kan dra ganska väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av tiden och kulturen den blev till i.
Du kan dra mycket väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av tiden och kulturen den blev till i.
Verket & upphovspersonen
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan föra enkla resonemang om kopplingen mellan upphovsperson och verk.
Du kan föra utvecklade resonemang om kopplingen mellan upphovsperson och verk.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om kopplingen mellan upphovsperson och verk.
Läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan enkelt sammanfatta texters innehåll. Du visar på grundläggande läsförståelse genom att göra kopplingar till tid, orsaker och andra texter.
Du kan på ett utvecklat sätt sammanfatta texters innehåll. Du visar på utvecklad läsförståelse genom att göra relativt goda kopplingar till tid, orsaker och andra texter.
Du kan på ett välutvecklat sätt sammanfatta texters innehåll. Du visar på välutvecklad läsförståelse genom att göra goda kopplingar till tid, orsaker och andra texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: