Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1:an - Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande Hudiksvalls kommun

Skapad 2018-10-30 10:00 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
1:an - Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande Hudiksvalls kommun

Innehåll

Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande

  • Försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer

  • Lyssna in det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera det

  • Fånga barnens lärprocesser och lärstrategier genom att fotografera, anteckna, och filma det som sker

  • Barnen vara delaktiga i arbetet med att dokumentera och resonera kring det som samlas in

  • Samtalen och reflektionerna tillsammans med både barn och arbetslag är avgörande för arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till att utveckla verksamheten

  • Göra läsningar” som ett inledande moment i en analys med fokus på de egna reflektionerna och genom det skärpa sitt lyssnande och seende

  • Göra läsningar med barnen och föra en tät dialog med dem om innehållet i det man utforskar. Att få se, diskutera och reagera på dokumentationen under arbetets gång kan inspirera barnen till att direkt pröva de strategier eller material som andra barn har prövat

 

 

 

Pedagogens insamling spaltdokumentation

Pedagog: Yvonne leder samling, Carina dokumenterar      Datum: 30 oktober 2018

Förutsättningar: introducerar teknik i temat

Mål- och kunskapsområde: normer och värden - Teknik

Nyfikenhetsfråga: hur uppmuntrar och ser vi samspel via sagor?

Barnet gör/säger

Pedagogens tankar

Pedagogens reflektioner

Samling, tittar på olika broar på Epson. Vilka material behövs?

sten, metall, pinnar, kan hitta saker i skogen

 

ser en bro som gått sönder:

P: varför har den gått sönder?

B: den är vinglig, det är stockar, plankor, pinnarna är i vattnet, den (lastbilen som kört av bron) är för tung

P visar en hängbro:

P: varför behövs broar? För att komma över

 

B: kan vi göra en sån bro av pinnar?

P: Vilket material?

B: Silver, cement, pinnar

B: kan vi bygga en sån bro av pinnar idag? Då behövs det många pinnar och det kommer att ta lång tid

 

lyssna in barnens tankar om broar och visar olika slags broar

Barnen visar stort intresse

låta barnen leta en varsin pinne, dekorera den och sedan bygga ihop alla pinnar till en lång hängbro och hänga i taket inne i förskolan.

delktighet, varje barn är viktig för alla pinnar behövs för att bygga bron lång och stadig.

Vilken reflektion tar jag med mig till arbetslaget?

     

Interaktioner med material och lärandemiljö, för mycket, för lite, rätt material?

     

Vad verkade barnen mest intresserade av?

     

Vad blev jag som pedagog nyfiken på?

     

Hände något oväntat? Vad förundrades jag över?

     

Vilket lärande kunde jag se?

     

Barnens samlärande/lärande av varandra?

     

Mitt bidrag som pedagog? Kunde jag gjort på annat sätt?

     

 

Vad är det barnen brottas med och försöker förstå?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: