Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Människokroppen

Skapad 2018-10-30 10:09 i Britsarvsskolan Falun
Människokroppen
Grundskola 8 Biologi
I det här arbetet ska vi gå igenom människokroppen, från minsta cell till organsystemen samt hur de olika organsystemen samarbetar. Du ska även kunna föra samtal kring hur man ska leva för att skapa goda förutsättningar för en god hälsa.

Innehåll

Mål

Att ni ska uppnå grundläggande kunskaper om biologins begrepp, modeller och teorier för att kunna beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. Även att utifrån era kunskaper i biologi granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.. 

Vad ska vi lära oss?

Cell, vävnad, organ och organsystem

 • Att det finns olika typer av celler.
 • Kunna beskriva några olika vävnader.
 • Redogöra för de viktigaste organen i din kropp.
 • Redogöra för vilka organsystem som finns i din kropp.

Transport och försvar

 • Förklara vad vår kropp behöver syre till.
 • Beskriva vad som händer i lungorna när vi andas.
 • Redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar.
 • Redogöra för blodomloppet och vad blodet består av.
 • Förklara hur ABO-systemet fungerar.
 • Förklara hur vårt immunförsvar fungerar.
 • Förklara vad allergi är och hur den kan framkallas.

Matspjälkning

 • Beskriva matens väg genom matspjälkningsapparaten.
 • Namnge organen i matspjälkningsapparaten.
 • Förklara hur maten spjälkas.
 • Beskriva hur näringen transporteras till cellerna och hur cellerna använder näringsämnen.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vara förbered inför lektioner genom att titta, lyssna eller läsa i läroboken
 • Svara på frågor efter eller inför genomgångar.
 • Genom att lyssna och delta i sammanfattande genomgångar.
 • Att aktivt arbeta tillsammans i undersökningar, diskussioner samt repetitions- och fördjupningsfrågor.
 • Demonstration av ett hjärtslag.

Hur får du visa vad du kan?

 • Under alla lektioner har du chans att muntligt visa dina kunskaper
 • Under demonstrationen visar du genom att ställa frågor och göra iakttagelser.
 • Genom ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Människokroppen

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Har ej uppnått målen
Lägre
Högre
Samtala och diskutera
Eleven kan diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **enkla** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **utvecklade** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **välutvecklade** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **till viss del** för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt **som för** diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som **för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem**.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Har ej uppnått målen
Lägre
Högre
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har **grundläggande** kunskaper om människokroppen och visar det genom att **ge exempel och beskriva** dessa med **viss** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **goda** kunskaper om människokroppen och visar det genom att **förklara och visa på samband** inom dessa med **relativt god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om människokroppen och visar det genom att **förklara och visa på samband** inom dessa och **något generellt drag** med **god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på **enkelt identifierbara** samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på **förhållandevis komplexa** samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på **komplexa** samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan **ge exempel på** och **beskriva** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan **förklara** och **generalisera kring** några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: