Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 6A kap 2 Proportionalitet och bråk

Skapad 2018-10-30 10:30 i Smedby skola Hedemora
Grundskola 6 Matematik
I det här kapitlet kommer vi att jobba med att ta reda på hur pris och vikt hör ihop. T ex ett kilo äpplen kostar 30 kr - vad kostar då 3 kg? Vi repeterar vad bråk är och övar på att räkna med bråk och omvandla och förkorta bråk. Vilken nytta har du av att kunna bråk? Jo, det behöver du kunna när du t ex ska laga mat och ska omvandla receptet från t ex 4 personer till 6 personer eller om ni är flera som har vunnit något och ska fördela vinsten rättvist - då måste du kunna använda bråk. I musikens värld finns massor av bråk - du kan spela i 2/4 -akt eller 1/8-takt.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Proportionalitet
 • Rita grafer
 • Omvandla bråk
 • Förkorta bråk
 • Addera och subtrahera bråk

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.

Begrepp

proportionalitet, graf, bråk, täljare, nämnare, omvandla, heltal, blandad form

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på diagnosen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 6A kap 2 Proportionalitet och bråk

METOD

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Utför beräkningar med tal i bråkform
Ex: 3-2/3, 2/6+1/6,
 • Ma  E 6
Kan omvandla bråk till heltal eller blandad form
Ex: 36/9, 31/4, 28/5
 • Ma  E 6
Kan omvandla från blandad form till bråk
Ex: 2 3/7, 3 5/6, 7 7/8
 • Ma  E 6
Visar och använder olika proportionella samband
Ex: Morötterna kostar 20 kr/kg, vad kostar 3 kg? Två kilo potatis kostar 30 kr, vad kostar 6 kilo?
 • Ma  E 6
Kan läsa av och tolka data från grafer
Ex: Med hjälp av att titta på en graf kunna svara på frågorna "Hur långt sprang Anne innan hon stannade?", Hur många km sprang hon innan hon stannade?"
 • Ma  E 6

BEGREPP

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Använder och förstår begreppen omvandla, heltal, blandad form, förkorta
 • Ma  E 6
Använder och förstår begreppet graf
 • Ma  E 6

PROBLEMLÖSNING

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
 • Ma  E 6
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
 • Ma  E 6
Bedömer rimligheten i svaret vid skriftliga metoder och vid beräkning med miniräknare.
 • Ma  E 6

RESONEMANG

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kan skriftligt argumentera för (visa) sin lösning.
 • Ma  E 6

KOMMUNIKATION

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
 • Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: