Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollekar åk 6

Skapad 2018-10-30 10:30 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Vi kommer under läsåret att prova på olika bollspel och lekar med boll.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Ett av de mest uppskattade arbetsområdena i idrottsämnet av eleverna! Under detta område kommer vi att öva förmågan att kasta, fånga, precision, kondition och koordination. Eleverna kommer att få en hel del inflytande i planeringen och tillsammans bestämma vilka olika lekar och spel som kommer att genomföras.

Innehåll

Mål

Genom undervisning i Idrott och hälsa, skall eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna skall utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Undervisningen skall också ge förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleven utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

De sammansatta motoriska grundformerna i form av koordination där du kommer att få träna dig i att anpassa dina rörelser till den aktuella leken och olika situationer, med och utan boll. Regler och förståelse för de olika lekarna och spelen där du kommer att få träna dig i att röra dig på olika sätt och att se olika alternativ som hjälper dig och dina medspelare. Samarbete och konditionen tränar vi varje lektionstillfälle då idrotter med bollar i olika lekar och spel oftast är konditionskrävande samt kräver god samarbetsförmåga för att lyckas bra. Du kommer även att öva din förmåga i samtal och då resonera kring egna upplevelser och tankar av olika fysiska aktiviteter.   

Undervisning och arbetsformer:

Vi kommer att repetera tekniken för kasta och fånga, öva olika passningsövningar och spela/leka olika bolllekar, där vi tränar motoriska färdigheter och kropps- och rumsuppfattning. Vilka bollekar och bollspel vi genomför avgörs genom elevinflytande där eleverna får komma med olika förslag på aktiviteter där de olika förmågorna övas. Aktiviteterna väljs sedan slumpmässigt ut genom en app som heter "Spin da Wheel".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bollekar och bollspel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammansatta grundformer med boll
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du deltar i de flesta bollövningarna. Du behärskar de grundläggande färdigheterna och reglerna så att du kan delta i de flesta färdiga bollekarna och bollspelen.
Du utför de isolerade bollövningarna på ett bra sätt. Du deltar i de färdiga bollekarna och bollspelen med god spelförståelse, taktik och en bra teknik.
Du utför de isolerade bollövningarna på ett mycket bra sätt. Du deltar i de färdiga bollekarna och bollspelen med en mycket god spelförståelse, taktik och en mycket bra teknik..
Samtala och resonera
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du kan samtala och resonera. Du svarar på ställda frågor utan att resonera.
Du kan samtala och resonera både muntligt och skriftligt. Du svarar på ställda frågor med hjälp av ett resonemang.
Du kan samtala och resonera väl både muntligt och skriftligt. Du svarar på ställda frågor och resonerar väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: