Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2018-10-30 10:31 i Nyhammars skola Ludvika
Under våren ska vi i år 5 på Nolbyskolan arbeta med kroppen.
Grundskola 5 Biologi

Nu ska vi arbeta med tema kroppen i biologi. Du ska få lära dig mer om kroppen och dess organ, funktion och samverkan. Du ska bland annat få lära dig om celler, huden, skelettet och muskler, hjärta och blodomlopp, lever och njurar, lungor och andning, matspjälkningen och tarmar. Samt vad som händer med kroppen under puberteten

Innehåll

Konkreta mål

Du ska:

 • Kunna redogöra för människans olika organsystem
 • Veta vad som menas med pubertet
 • Kunna ställa och besvara frågor som handlar bland annat om identitet och relationer
 • Kunna samtala om hälsa

Så här kommer vi att arbeta:

 

 • Skriva egna texter om kroppens olika delar, skelett, organsystem och sinnen
 • Läsa olika texter
 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film
 • Samtala
 • Göra enkla undersökningar
 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta med gleerups läromedel

 

Detta kommer jag att bedöma

Jag kommer att bedöma att du kan berätta om:

 • människans olika organsystem
 • varje sinne 
 • puberteten
 • hälsa
 • vad som menas med identitet och relationer

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kroppen

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kroppens organ
 • Bi  4-6
Saknar kunskaper om de flesta av kroppens organ. Kan ett fåtal namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar
Organens funktion
 • Bi  4-6
Har svårigheter att ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har svårt att föra resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Samband hälsa
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Har svårt att se några samband mellan hälsa, sjukdomar och pubertet.
Kan se och resonera kring samband mellan hälsa, sjukdomar och pubertet.
Kan med väl underbyggda resonemang förklara olika samband mellan hälsa, sjukdom och pubertet.
Systematisk Undersökningar och Laborationer
Laborationer om sinnena
 • Bi  4-6
Kan genomföra undersökningar men behöver mycket stöd för att komma vidare.
Kan genomföra undersökningar men behöver visst stöd för att komma vidare.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner.
Dokumentation
 • Bi  4-6
Behöver mycket stöd för att dokumentera med text och/eller bild.
Behöver visst stöd för att dokumentera med text och/eller bild.
Dokumenterar i text och/eller bild helt självgående.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: