Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 ht-18

Skapad 2018-10-30 10:31 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
I svensk tränar vi på att läsa, tala och skriva.
Grundskola 4 Svenska
Vi arbetar med läsning av olika slags texter och läsförståelse. Vi tränar oss på att läsa "mellan raderna". Vi tränar på olika stavningsregler samt att stava ord som man använder ofta men som kan vara svåra. Vi arbetar med språklära - grammatik. I år 4 arbetar vi främst med substantiv, adjektiv och verb. Vi arbetar med skrivregeler; stora skiljetecken och när man använder stor bokstav samt talstreck. Vi tränar oss på att skriva mer utförliga faktatexter samt att använda oss av styckesindelning. Vi lär oss om källkritik. Vi tränar oss på att skriva instruerande texter. Vi tränar oss på muntligt framförande.

Innehåll

Genomförande

För att bli säkrare på att stava arbetar vi med "Veckans ord".

Vi tittar på Grammatikbolaget och tränar oss på ordklasser.

Vi upplever skönlitteratur genom att lyssna och själva läsa.

För att träna upp läsförståelsen arbetar vi med att tolka budskap, läsa mellan raderna och motivera åsikter.

Vi tränar på att stå inför klassen och berätta olika saker. 

Vi skriver faktatexter gemensamt, i par och enskilt för att få en djupare förståelse för uppbyggnaden av texten.

Vi arbetar med en Loop i källkritik för att öka medvetenheten kring att hämta fakta från olika källor.

Vi tränar oss att göra instruktioner för klasskompisar och får pröva på att göra egna och ta emot andras instruktioner.

Bedömning

Bedömning sker hela tiden utifrån det du skriver och det du säger under lektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: