Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text - Planering till elever & vårdnadshavare

Skapad 2018-10-30 10:40 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 5 Svenska
Generativ fråga: Hur fejk kan en artikel vara innan det inte finns en enda läsare i klassen som tror på den?

Innehåll

 

Vilka förmågor utvecklar eleven?

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (Lgr11, 2017, s. 253).

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp:
artikel, källa, rubrik, ingress, brödtext, mellanrubrik, byline, nutid (presens), dåtid (preteritum), personlig åsikt

Eleven ska kunna följande fakta:
syftet mer beskrivande texter, vilka språkliga drag som är typiska för en beskrivande text (den svarar på frågorna vem/vilka? vad? när? hur? varför? och är skrivna i nutid/presens eller dåtid (preteritum)

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer:
Läsa, diskutera och analysera texter tillsammans med andra. Arbeta med fejk-news artiklar. Skriva en beskrivande text i form av en artikel. Läsa, analysera och se styrkor hos samt ge tips på förbättringar till andras texter. Förbättra sin text utifrån synpunkter från andra.

Vad ska bedömas?

Eleven ska efter arbetet kunna:

 • Skriva några olika texter som innehåller de typiska språkliga dragen och följer strukturen för en beskrivande text
 • Redogöra för beskrivande texters typiska språkliga drag (se matris)
 • Ge respons (två styrkor och en förbättringsmöjlighet) till en kamrats artikel utifrån några givna kriterier
 • Förbättra sin text utefter respons den fått

 

Filmer:

https://www.youtube.com/watch?v=Jem3FpZLq8U (hur en beskrivande text är uppbyggd)

https://www.youtube.com/watch?v=V4LIQ3khQgU (hur en artikel skrivs)

 

Uppgifter

 • Kamratrespons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Beskrivande text

Innehåll och struktur

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Rubrik
Texten har ingen rubrik/titel.
Texten har en enkel rubrik.
Texten har en passande rubrik som fångar läsarens intresse och lockar till att vilja läsa hela texten.
Mellanrubriker
Texten har inga mellanrubriker.
Texten har någon enkel mellanrubrik.
Texten har flera passande mellanrubriker.
Ingress
Artikeln har ingen ingress.
Artikeln har en ingress som enkelt svarar på de flesta av frågorna vem/vilka? var? när? vad? hur? och varför?
Artikeln har en ingress som tydligt svarar på alla frågorna vem/vilka? var? när? vad? hur? och varför?
Källhänvisning
Artikeln saknar källhänvisning.
Artikeln har en källhänvisning.

Språkliga drag

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ordval och meningsbyggnad
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden i huvudsak korrekt men utan variation. Ex. Börjar alla meningar på samma sätt.
Ordvalet är relativt varierat och meningsbyggnaden korrekt med viss variation.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden korrekt med viss variation. Du använder adjektiv och beskrivande verb.
Tempus
Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder tempus korrekt.
Berättarteknik
Texten innehåller inte någon gestaltande beskrivning.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag.

Skrivregler

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Stavning
Eleven provar att använda grundläggande regler för stavning. Eleven tar inte hjälp för att ta reda på hur ord stavas.
Eleven använder grundläggande regler för stavning med viss säkerhet. Eleven tar ibland hjälp för att ta reda på hur ord stavas.
Eleven använder grundläggande regler för stavning med god säkerhet. Eleven stavar de flesta eller alla ord rätt. Om eleven är osäker på hur ett ord stavas, tar den reda på stavningen.
Skiljetecken
Eleven provar att använda punkt och andra skiljetecken.
Eleven skriver meningar med stor bokstav och punkt, men använder sällan andra skiljetecken.
Eleven skriver meningar med stor bokstav och punkt och använder även andra skiljetecken (?!-).
Styckeindelning
Eleven delar inte in sin text i stycken.
Eleven delar delvis in sin text i stycken.
Eleven delar in sin text i tydliga stycken, som gör att texten blir lättare att förstå.

Respons och bearbetning av text

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ge respons
Du provar att ge respons på någon annans text.
Du kan beskriva någon styrka hos en annan text och ge något tips på förbättring.
Du kan utförligt beskriva styrkor och förbättringsmöjligheter hos andras texter.
Bearbeta text
Du provar att förbättra din text när du fått respons.
Du gör någon förbättring av din text efter att du fått respons.
Du bearbetar och förbättrar din text på flera punkter efter att du fått respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: