Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollsport (Åk 4-5)

Skapad 2018-10-30 10:45 i Munkedalsskolan Munkedal
Basket, innebandy och fotboll
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Bollsport -basket, fotboll och innebandy Vecka 9-11

Innehåll

Lekar, spel och idrotter.

Rörelse: Bollspel

Vi kommer under veckorna 9-11 att arbeta inom området bollsport. Vi kommer att vara aktiva inom basket, fotboll och innebandy.

Vi kommer fokusera på rörelse, teknik, spelförståelse samt diskutera hur man kan förebygga skador dels genom uppvärmning men även genom "fair play". Vi kommer att arbeta individuellt, i par och i grupp.

Varje lektion kommer att startas upp med en samling där vi går igenom vad, hur och varför vi ska arbeta med de olika bollspelen. Samlingen följs sedan upp med en uppvärmning, där vi värmer upp de delar av kroppen som vi vidare kommer att använda under lektionen. Sedan kommer vi att öva de tekniker som finns inom respektive sport för att vidare avsluta lektionen med spel.

I skolan ska vi träna på aktiviteten så att alla kan vara med och delta.

Under innebandylektionen får man ta med sig egen klubba och innebandyglasögon (men skolan står inte för om något eventuellt skulle gå sönder, så det är ni vårdnadshavare som får bestämma om eleverna får ha med sig). Det finns glasögon att låna, alla som spelar måste ha glasögon för att förebygga skador.

Inom det olika sporterna kommer vi att öva på...

 • Passning
 • Dribbla
 • Skott
 • Lay up
 • Följer regler 
 • Förstår regler
 • Spel förståelse
 • Positioner
 • Samarbete
 • Teknik
 • Sammansatta rörelser
 • Diskuterar, resonerar och utvärdera aktiviteten(Lyssnar, växlar roller)
 • Förebygga skador
 • Uppvärmning
 • Anpassar sina rörelser (Flyt i rörelsen)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Bollsport

Ämnesmatris Idrott & hälsa

På väg att nå mål
1
2
3
Rörelser i lekar, spel och idrotter
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Diskussioner kring hälsa och fysisk förmåga
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Skador
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: