Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning

Skapad 2018-10-30 10:53 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 9 Verklighetsuppfattning
Vi lär oss om hur man handlar i affären. Vi lär oss om djuren i vår närmiljö. Vi lär oss om vanliga föremål.

Innehåll

Konkretiserade mål för arbetet

Förmågor att utveckla från förmågecirkeln:

ansvar, kommunikation, samarbete och reflektion

Undervisning - arbetssätt

Vi kommer se film och läsa faktatexter. 

Du kommer få undersöka i naturen och göra experiment.

Du kommer spela spel och sortera pengar samt prata om pengars värde.

Leka affär och gå till affären och handla.

Vi kommer bygga tal med konkret material.

Du får öva på att storleksordna talen och benämna dem.

Vi tränar på addition och subtraktion med konkret material och digitala verktyg.

Vi undersöker olika vardagsföremål och pratar om hur de fungerar.

Vi använder digitala verktyg och teknisk utrustning i arbetet.

Elevinflytande:

se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov

Bedömning

Du ska kunna ge exempel på djur, deras egenskaper och berätta hur de lever.

Du ska kunna ramsräkna och läsa och sortera tal efter storlek.

Du ska kunna jämföra och sortera mynt och sedlar efter värde.

I undersökningar av olika tekniska föremål ska du kunna jämföra, beskriva dem och berätta hur de används.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • Sedlar och mynt. Hur de kan sorteras efter värde.
  VEU  1-9
 • Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta. Digitala betalningssätt.
  VEU  1-9
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  1-9
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-9
 • Redskap och teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: