Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Visdiktare 2018

Skapad 2018-10-30 10:56 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Samarbete musik och svenska.

Innehåll

Arbetsgång

Ni har på musiken blivit indelade i grupper där varje grupp har blivit tilldelad en svensk visdiktare. Nu ska ni tillsammans sätta ihop en kort redovisning. Ni ska sätta ihop en föreställning med er visdiktare. Ramarna är följande: 20 min totalt varav 15 min musik och 5 min fakta. Musiken och faktan ska i största möjliga mån höra ihop. Ni väljer själv hur ni vill lägga upp ert arbete. Det redovisas sedan under en föräldramiddag tis 4/12.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Muntlig redovisning

MUNTLIG REDOVISNING

Jag har en bit kvar…
Alltid en början…
Jag börjar utvecklas…
Jag behärskar förmågan…
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet – från inledning tillavslutning.
I min redovisning ”hoppade” jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Jag var så pass säker att jag kunde vika ut mig på sidospår utan att förståelsen gick förlorad (t e x berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Sakkunskap/fakta
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer.
En del viktig fakta saknades om mitt ämne, eller en del fakta var felaktig. Det är tveksamt om publiken lärde sig så mycket .
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet. Publiken fick nya kunskaper
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet, och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel. Publiken har fått flera nya kunskaper om ämnet.
Ögonkontakt
Utantill- eller innantilläsning?
Jag läste mest innantill och glömde för det mesta att titta upp på publiken
Jag kom ihåg att titta upp från pappret ibland.
Jag använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Jag använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Delaktighet vid grupparbete
Aktivt deltagande i redovisningen (vid grupparbete)
Jag var nästan osynlig och hade endast någon eller få repliker.
Jag syntes på scenen och hade flera repliker.
Jag hade en ganska stor roll och det märktes att jag varit delaktig i planerandet av redovisningen.
Jag hade en mycket framträdande roll. Det är tydligt att jag varit en av de drivande både i planerandet och framförandet.
Musiken
Hur används musiken i redovisningen?
Jag spelade upp från CD eller dator.
Jag varierade sättet att ha med musiken.
Jag spelade själv, sjöng och använde musiken för att bevisa mina sakkunskaper på ett bra sätt.
Jag spelade själv, sjöng och använde musiken för att bevisa mina sakkunskaper på ett mycket bra sätt.

Sv SvA
SVENSKA kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: