Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2018-10-30 11:09 i Ängsnässkolan Huddinge
Vi läser om Gustav Vasa och hur Sverige förändrades under hans tid som kung.
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi läser om Gustav Vasas liv, reformationen och stora förändringar under Gustav Vasas regim och hur vi kan se spår av detta i vår vardag i dag. Vi diskuterar hur historia används och vad historiska källor är.

Innehåll

Arbetsområdet

I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla kunskaper o

 • Gustav Vasas väg till makten
 • Reformationen
 • Hur Sverige förändrades under Gustav Vasas tid och påverkar oss idag. 
 • Hur historiska källor används. 
 • Orsaker och konsekvenser bakom flera händelser under vasatiden. 

Mål med arbetet

När vi är klara med arbetet ska du känna till:

 • Vem Gustav Vasa var
 • Hur Gustav fick makten i Sverige
 • Reformationen och dess betydelse för Sverige
 • Hur Gustav Vasa förändrade Sverige
 • Hur man använder historiska källor. 

Arbetssätt:

I det här arbetsområdet kommer du att:

 • Läsa i läroboken om Vasatiden.
 • Se på filmer om Vasatiden. 
 • Lyssna på radioavsnitt om Vasatiden och upptäcktsresanden.
 • Ha diskussioner i klassrummet.
 • Dramatisera händelser hämtade från Vasatiden.

Kunskaper som bedöms denna gång

 • Du ska känna till Gustav Vasas liv och väg till makten.
 • Du ska känna till viktiga förändringar som Gustav Vasa genomförde. 
 • Du ska veta vad reformationen innebar och vad den fick för konsekvenser för Sverige.
 • Du ska känna till att vi inte alltid kan lita på alla källor och hur källor används. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia, Vasatiden

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: