Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självporträtt, alla är vi unika

Skapad 2018-10-30 11:26 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Beskrivning av arbetsområdet Eleverna kommer att jobba med tekniken applikation och fritt broderi. Utifrån de teknikerna skall eleverna göra ett självporträtt. Vi kommer att jobba i olika material. Eleven kommer att få dokumentera sitt arbete med text och bild. Eleverna skall ta ansvar för att självporträttet skall bil färdigt i tid samt kunna följa olika instruktioner.
Grundskola 3 Slöjd
Du kommer få skapa ditt egna självporträtt. Genom färg, form och fantasi skapar du ditt egna unika porträtt!

Innehåll

 

Syfte

 

Alla är vi unika, alla är vi olika individer. Hur olika vi än kan uppfattas vara, så har

vi alla något som vi tycker om hos oss själva, som vi är bra på eller har ett intresse av.

 

Jag vill väcka er kreativa sida att skapa fritt utifrån en tänkt idé. Du kommer själv få skapa ditt personlig porträtt genom att välja färg och form. Du får experimentera med olika material och överväga olika lösningar för att skapa ditt unika jag!

 

 

Genomförande

Vi börjar med att göra en skiss på hur porträttet ska se ut. Utifrån den kommer du få lära dig att brodera och sy förhand.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker kommer att vara det centrala

innehållet i detta tema.

 

 

 

Mål 

Målet med arbetet är att kunna göra en planering för idén över den färdiga

produkten och det gör du med din skiss. Du ska planera och genomföra ditt arbete och följa din tänkte

idé. Genom egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former vara

kreativ och personlig.

 

 

Bedömning

 

Jag som lärare kommer följa din arbetsgång och din planering och kommer ge feedback under ditt arbete.

 

Jag kommer bedöma:

 • Tillvägagångssätt, din förmåga att ta eget ansvar och planera.
 • Idéutveckling, din design, konstruktion och egentolkning.
 • Egen tolkning, din tolkning utifrån givet inspirationsmaterial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sl
Textilslöjd åk 3

Bedömningsaspekter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idé
 • Sl
 • Sl  E 6
Du arbetar efter färdiga modeller Du kan berätta om din idé
Du utgår från färdiga modeller men har egna idéer och förslag till förändringar. Du kan göra en skiss till din idé .
Du presenterar egna idéer med egen planering gör enkla skisser och mått.
Välja färg och form
 • Sl
 • Sl  E 6
Du kan bidra till att välja färg och form till ditt arbete
Du kan välja färg och form till ditt arbete
Du kan motivera sina val av färg och form
Använda verktyg och redskap
 • Sl
 • Sl  E 6
Du har i arbetet med olika hantverkstekniker provat enkla redskap och verktyg
Du kan i arbetet med olika hantverkstekniker, med hjälp av lärare, välja enkla redskap och verktyg och använda dom på ett säkert sätt
Du kan i arbetet med olika hantverkstekniker själv välja enkla redskap och verktyg och använda dom på ett säkert sätt och ändamålsenligt sätt
Arbeta efter instruktioner
 • Sl  1-3
 • Sl  E 6
Du kan med hjälp följa en muntlig instruktion
Du kan själv arbeta efter en kortare muntlig eller skriftlig instruktion
Du kan med hjälp följa en skriftligt instruktion eller arbetsbeskrivning
Ta ansvar och initiativ
 • Sl
 • Sl  E 6
Du behöver stöd och hjälp för att komma igång
Du kan ta egna initiativ till att ditt slöjdarbete leder framåt
Du kan ta egna initiativ till ditt slöjdarbete leder framåt och kan till viss del visa sina kamrater
Analysera och utvärdera
 • Sl
 • Sl  C 6
Du kan med egna ord berätta vad du gjort
Du kan utvärdera ditt arbete enligt mall med enkla slöjdbegrepp vad du gjort.
Du kan utvärdera ditt arbete enligt mall med enkla slöjdbegrepp och egna ord vad du gjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: