Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska ht18 pedagogisk planering V:45-52

Skapad 2018-10-30 11:38 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter,
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Undervisningen ska stimulera elevens intresse för att läsa och skriva på modersmålet.I undervisningen ska eleverna möte och få kunskaper om vardagensliv, samhäll, kultur och traditioner.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa , skriva,kultur och tradition

 

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska lära dig att uttala och forma bokstäverna.
 • Att läsa och skriva alla bokstäver.
 • Läsa och skriva enkla ord.
 • Att tolka bilder , rita , rim och ramsor.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Använda legoklossar och bygga bokstäverna.
 • Skriva ner bokstaven.
 • Klippa ut bokstäverna ur tidning.
 • arbeta med uttal och läsriktning.
 • måla och rita enkla ord.
 • Samarbeta med klasskamrater..

Eleven har uppnått målen när...

 • Du ska känna till alla bokstäver och kan läsa dem .
 • Du ska kunna uttala och skriva alla bokstäver.
 • Du ska kunna läsriktning.
 • Tolka en bild med enkla ord och  jemföra mellan arabiska och svenska  kultur och traditioner.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: