Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse till musik åk 6 ht18

Skapad 2018-10-30 12:04 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 6 Idrott och hälsa
I detta arbetsområde kommer du genom rörelse till musik ges förutsättningar att utveckla din rörelseförmåga samt kroppsuppfattning. Du kommer både enskilt och i grupp få planera, öva in och framföra en danssekvens. Du kommer träna din samarbetsförmåga och vi kommer diskutera hur dans och rörelse påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

Innehåll

 

 

 

 

 

 

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

I detta arbetsområde ingår följande delar från det centrala innehållet:

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Arbetsområdet startar med"flipped classroom" där du ska öva på rörelser till musik innan lektionen. Samma rörelser går vi igenom under första lektioner och vi dansar tillsammans. 
 • Du ska i grupp sätta ihop en dans utefter danskort egna idéer.
 • Du ska pröva och ompröva dina idéer så de passar till gruppen och musiken. 
 • Genomgång av ord och begrepp som rör hälsa och livsstil. Vi kommer gå igenom mentala effekter av olika träningsformer och hälsa. 

 

Tidsplan

Du får arbeta med området på idrottslektionerna från v45 - v48. 

 

Redovisning

 • Redovisa inför klassen eller en grupp.
 • Spela in en film och redovisa för klassen eller gruppen. 
 • Kamratrespons. (Instruktioner kommer finnas på classroom).
 • Alla grupper spelar in sin rörelse till musik och lämna till undervisande lärare för bedömning.
 • Läxförhör där du svarar på frågor till området. (Frågorna kommer finnas på classroom).

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Rörelse till musik Åk 6

E
C
A
Sammansatta motoriska grundformer
Du deltar i dansen och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du deltar i dansen och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du deltar i dansen och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Takt och rytm
Anpassar dina rörelser till viss del till takt och rytm. Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Du är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm. Rörelserna är stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Du är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Anpassar dina rörelser väl till takt och rytm. Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Du är beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat.
Resonemang
Samtalar om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Samtalar om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Samtalar om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: