👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källdalsskolan f-klass Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapad 2018-10-30 12:15 i Herrestadsskolan F-3 Uddevalla
Grundskola F Musik Bild
Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer

Innehåll

Vi arbetar dagligen med våra mål. Eleverna har hela läsåret på sig att nå de förväntade resultaten. Utvärdering och uppföljning sker vid utvecklingssamtalen och vid läsårets slut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -

Matriser

Mu Bl
Skapande och estetiska uttrycksformer

Så här tränar vi på våra mål.
Eleven visar trygghet och deltar aktivt i den skapande verksamheten
 • Gr lgr11  -
Sångsamlingar, rytmikövningar och dramaövningar i klassrummet och i danssalen fria och styrda lekar, olika bildtekniker samt bildanalyser
Eleven visar intresse att vilja lära sig att uttrycka sig med olika material och tekniker
 • Gr lgr11  -
Ge eleverna tillgång till skapande material t.ex musikinstrument, färger och annat material. Vi skapar i skogen.
Eleven deltar aktivt i diskussioner och tolkningar kring olika estetiska uttryck
 • Gr lgr11  -
Eleverna får berätta om sina bilder för varandra. Diskussioner efter teaterbesök och studiebesök. Samtal kring sångtexter. Samtal kring rollspel och andra dramaövningar Bildanalys
Eleven ska kunna använda dator för spökskrivning av en egen berättelse.
 • Gr lgr11  -
Eleverna får parvis skriva egna berättelser på dator och delge andra i klassen.