Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och metallslöjd åk 3-5

Skapad 2018-10-30 12:41 i Almekärrsskolan Lerum
Publicerad av Agnes Holmer och Lena Ericsson VT-12
Grundskola 3 – 5 Slöjd
,

Innehåll

Pedagogisk planering i slöjd åk 3-5

 

Varje årskurs börjar med en gemensam uppgift. Detta för att lära sig arbeta med olika verktyg, tekniker och material. Eleverna dokumenterar sina arbeten i form av planering och utvärdering.

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Eleven

 • kan presentera idéer för slöjdarbeten.
 • visar kreativitet (skapar, löser problem).
 • planerar arbeten, väljer material, arbetsmetoder och verktyg.
 • genomför arbeten.
 • följer instruktioner (muntliga, skriftliga).
 • kan påverka sitt resultat under arbetets gång.
 • tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar eget ansvar.
 • utvärderar sina arbetsinsatser och det färdiga resultatet.
 • följer regler, rutiner och bidrar till arbetsro.

 

 

Undervisningen

Olika inspirationskällor ligger till grund för att eleverna kan komma med idéer och förslag på arbeten. Eleven uppmuntras till att visa kreativitet. Teoretiskt arbete blandas med praktiskt arbete. I planeringen övar eleven på att mäta, skissa, rita och tänka igenom arbetet. Eleven får kännedom om material och dess egenskaper, så att de kan välja rätt till olika slöjdföremål. Eleven får lära sig att använda och sköta verktyg rätt. Eleven tränar på att använda tidigare inlärda tekniker och prova nya. Eleven tränar på att arbeta utifrån både muntliga och skriftliga instruktioner. Utvärdering: Dels under arbetets gång och när slöjdprodukten är klar. Eleven reflekterar över vad som blivit bra och vad som behöver utvecklas.

 

Bedömning

Samtliga delar i slöjdprocessen ska bedömas (idé, genomförande, utvärdering).

Vi bedömer

 • hur eleven kan skapa och genomföra idéer.
 • hur självständigt eleven arbetar.
 • problemlösningsförmågan.
 • initiativförmågan ( t ex hur eleven använder tiden).
 • hur ansvarsförmågan är (ansvar för sig själv, slöjdandet, ordningen och säkerheten i salen).
 • hur eleven kan välja och använda verktyg, metoder och material.
 • hur eleven gör färg- och formval (estetiska förmågan).
 • om produkten är funktionell/välarbetad.
 • hur eleven kan arbeta efter instruktioner och beskrivningar.
 • hur eleven kan motivera sina val.
 • hur eleven kan utvärdera sitt eget arbete.
 •  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: