Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2018-10-30 13:04 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Ni kommer få föreläsningar i vad källkritik är och vi kommer se filmer som handlar om källkritik. Vi kommer gå igenom hur man gör ett bra källval och hur kan reflektera kring om källan går att lita på. Ni kommer också i grupp få undersöka 4 olika källor och resonera i grupp om källorna går att lita på och varför som övning. Vi kommer också gå igenom vad en faktatext är och läsa exempel på det. Sedan kommer ni få skriva en faktatext där ni gör ett trovärdigt källval och resonerar kring ert val muntligt.

Innehåll

Faktatext 

Pedagogisk planering, årskurs 7, svenska  

 

Syfte  

 • Grovplanering (kan ändras): 

  v. 41-43 Genomgångar och träning i källkritik och informationssökning. Genomgång av faktatext och läsning av exempeltext. Vi påbörjar arbetet med att skriva faktatext. Vi börjar välja ut information från 4 källor. 

  v. 45-46 Ni skriver klart er faktatext och börjar förbereda er muntliga källreflektion 

  v. 47  DLS-tester Ni får tillbaka era faktatexter och får efter respons av mig förbättra dem och lämnar in en ny version. 

  v. 48 Ni presenterar ert källval muntligt 

 

 

Sidbrytning

Hur ska du visa dina kunskaper?  

 • Du är aktiv och deltar muntligt under diskussioner och arbete i klassrummet 

 • Ni skriver en faktatext inlämning v. 45 (1:a utkast) och v. 47 (slutlig text) 

 • Du förklarar muntligt hur du tänkt när du avgjort om källorna är pålitliga eller inte under v.47.  

 

 

Instruktion för arbetet med faktatext 

 

Steg 1. Läs faktatexten ”Kan energidryck vara skadligt eller ger den dig energi?” igen och använd den som en ”mall” när du ska skriva din text. Texten är skriven med hjälp av fyra källor: NE, Livsmedelsverket, Wikipedia och Redbull. Texten består av ca 350 ord och din text bör bli ca 200 ord.  

 

Steg 2. Du ska nu välja ut och sammanställa information till en egen faktatext om barnarbete i Afghanistan. Sök information och välj de källor som passar bäst för att skriva din egna text (minst två källor). Använd lathunden för källkritik för att vara säkra på att källan går att lita på. 

 

Steg 3. Skriv din egna text på ca 200 ord. Du skriver med egna ord en sammanfattning av det viktigaste du fått reda på. Tänk på detta: 

 

-Sammanställningen (faktatexten) ska innehålla ämnesrelaterat språk, alltså ord som passar till ämnet ni skriver om. Undvik att använda talspråk, och tänk på att texten inte får innehålla några åsikter eller värdeord om ämnet. Värdeord är tex “jättebra”, “hemskt” eller “dåligt”, alltså ord som visar vad man tycker om något. 

-Texten ska ha fungerande struktur, alltså handla om en sak i taget på samma ställe, även om det är information hittad från flera källor om samma sak. Använd styckeindelning och gärna rubriker.  

-Glöm inte att hänvisa till källorna i texten samt skriv en källhänvisning i slutet av ert arbete. 

 

Exempel på källhänvisning: 

Enligt NE, Nationalencyklopedin, sägs den öka din prestationsförmåga.”  

Livsmedelsverket menar att energidryck kan vara skadligt…” 

 

Källförteckningen ska se ut så här när du använder källor från internet:  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Energidryck (hämtad 2016-10-02)  

(hela adressen och datum då texten hämtats) 

 

 

Sidbrytning 

Muntlig källreflektion - faktatext år 7  

 
 

När du nu skrivit klart din faktatext ska du resonera kring varför du valde de källor du gjorde.  

 • Välj två källor som du resonerar kring. 

 • Använd de källkritiska begreppen (de hittar du i lathunden och i häftet om källkritik ni har fått av mig) och skriv som ni gjorde i övningen kring energidrycker.  

 • Se till att du slutför ditt resonemang om varför dina källor är trovärdiga och vad som är positivt och negativt med din källa när det gäller trovärdigheten. Du ska alltså göra detta muntligt för mig men för att det ska bli bra måste du förbereda dina svar skriftligt och svara på frågorna nedan.  

 

Här får ni lite frågor att förberda svar på: 

 

 1. Vad är syftet med texten du valde? Är det att informera eller att påverka läsaren? Vad säger det om trovärdigheten? Går det att lita på källan? Varför? Varför inte? 

 1. Vem är avsändaren? Företag, organisarion, privatperson osv? Vad säger det om trovärdigheten? Går det att lita på källan? Varför? Varför inte? 

 1. Är texten objektiv? Finns det åsikter i den? Vad säger det om trovärdigheten? Går det att lita på källan? Varför? Varför inte? 

 1. Är källan en primär- eller sekundärkälla? Vad säger det om trovärdigheten? Går det att lita på källan? Varför? Varför inte? 

 1. Finns det några källhänvisningar? Vad säger det om trovärdigheten? Går det att lita på källan? Varför? Varför inte?  

 

 
V. 48 kör vi de muntliga diskussionerna 

 

 
 

 

 

 

 

Uppgifter

 • test Emelie

Matriser

Sv SvA
Faktatext

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Skriva
Du kan skriva en faktatext med viss språklig variation, enkel textbindning (hur du varierar dina meningar) samt i huvudsak fungerande anpassnng till texttyp, språkliga normer och strukturer (innehåller vad en insändare ska, styckeindelning, stavning, skiljetecken,)
Du kan skriva en faktatext med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning (hur du varierar dina meningar, röd tråd) samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer (innehåller vad en insändare ska, styckeindelning, stavning, skiljetecken,)
Du kan skriva  en faktatext  med god språklig variation, välutvecklad textbindning (hur du varierar dina meningar, röd tråd) samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer (innehåller vad en insändare ska, styckeindelning, stavning, skiljetecken,)
Sammanställa information och struktur
Din faktatext innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk (du använder och man förstår begrepp och ord som har med ditt ämne att göra) samt i huvudsak fungerande struktur (tydlig inledning & avslutning, röd tråd igenom din text)
Din faktatext innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk (du använder och man förstår begrepp och ord som har med ditt ämne att göra) samt relativt väl fungerande struktur (tydlig inledning & avslutning, röd tråd igenom din text)
Din faktatext innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk (du använder och man förstår begrepp och ord som har med ditt ämne att göra) samt väl fungerande struktur (tydlig inledning & avslutning, röd tråd igenom din text)
Källval- och källreflektion
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Du kan välja vilken information som är viktig och förklara varför källan går att lita på.)
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Du kan välja vilken information som är viktig och förklara varför källan går att lita på.)
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. (Du kan välja vilken information som är viktig och förklara varför källan går att lita på.)
Respons
Du ge enkla omdömen om din text innehåll och uppbyggnad (säga vad som är bra och vad som kan utvecklas i din text) och utifrån respons (från mig) bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt (förbättra din text och skriva en ny version efter min respons)
Du ge utvecklade omdömen om din text innehåll och uppbyggnad (säga vad som är bra och vad som kan utvecklas i din text) och utifrån respons (från mig) bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt (förbättra din text och skriva en ny version efter min respons).
Du ge välutvecklade omdömen om din text innehåll och uppbyggnad (säga vad som är bra och vad som kan utvecklas i din text) och utifrån respons (från mig) bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt (förbättra din text och skriva en ny version efter min respons).
Ny aspekt

Sv SvA
Faktatext

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: