Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1, 2018 Knappekullaskolan

Skapad 2018-10-30 13:05 i Knappekullaskolan Lerum
Grundskola 1 Svenska
Under första skolåret 2018 kommer vi att arbeta mycket med bokstavsinlärning. Eleverna kommer att arbeta med att utveckla sina förmågor att läsa - avkoda och förstå, skriva, lyssna på och tala inför andra.

Innehåll

Konkreta mål

Läsa

 • Du kan alla bokstäver i alfabetet.
 • Du kan läsa enkla ord.
 • Du kan läsa enkla meningar.
 • Du kan visa att du förstår det du läser.

Skriva

 • Du kan skriva alla stora och små bokstäver.
 • Du kan skriva enkla ord.
 • Du kan skriva enkla meningar.
 • Du kan skriva hela meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.

Tala, lyssna och samtala

 • Du kan berätta något inför klassen.
 • Du kan lyssna när andra pratar.
 • Du kan beskriva/berätta så att andra förstår vad du menar. 
 • Du kan ge och ta muntliga instruktioner. 

Arbetssätt

Läsa

Du kommer att:

 • arbeta med bokstäver på olika sätt, lära dig deras namn och ljud.
 • lyssna på högläsning
 • läsa själv
 • arbeta med lässtrategier för att förstå och tolka texter.

Skriva

Du kommer att:

 • träna på att forma bokstäverna.
 • träna på att skriva bokstäverna.
 • träna på att skriva ordbilder.
 • arbeta i din arbetsbok - "Den magiska kulan".
 • skriva i ditt skrivhäfte. 
 • arbeta med enkel textbearbetning.
 • skriva enkla berättelser, samt träna på hur man skriver en berättelse med en röd tråd.
 • tillsammans i klassen skriva olika typer av texter, exempelvis faktatexter och dikteringar.
 • träna på att skriva enkla meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt.

Tala, lyssna, samtala

Du kommer att:

 • samtala och berätta om vardagsnära ämnen.
 • lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Läsa
 • Skriva 
 • Tala, lyssna och samtala

Detta gör vi t ex genom observation, samtal och genom att lyssna på och samtala kring både fakta- skönlitterära och elevskrivna texter. Bedömningen sker löpande under arbetets gång. Vi kommer att använda oss av Skolverkets bedömningsstöd i svenska.

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: