Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-10-30 13:09 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Historia
Vi kommer att prata om hur Sverige blev ett kungarike med kyrkor, kloster, slott och städer. Om sjukdomar och hur digerdöden påverkade människorna under medeltiden. Hur det var att leva på den här tiden och hur det var att vara barn på medeltiden.

Innehåll

Bedömning: 

Genomgångar, diskussioner,övningar och förhör under lektionerna.

Tidsplan / Lektionsplanering:
 vecka 45-51

Språkmål:

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Begreppslista:

 • påven
 • stormän
 • nunnor
 • adel
 • biskopar
 • borgare
 • kloster
 • köpmän
 • kyrka
 • skatt
 • munkar
 • de fyra stånden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Medeltiden

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp
Du har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
Du kan förstå och använda 6 av de begrepp som vi har arbetat med.
Du kan förstå och använda alla begrepp vi har arbetat med och sätta in dem i meningar och sammanhang.
Du kan förstå och använda alla begreppen vi har arbetat med. Du kan resonera kring begreppen. Det framgår tydligt att du vet vad begreppen betyder.
Levnadsvillkor
Känna till hur man levde på medeltiden och hur deras samhälle var uppbyggt
Du har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under medeltiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under medeltiden. Du kan ge 3 exempel på hur människor hade det under medeltiden.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levnadsvillkor såg ut under medeltiden, Du kan ge flera exempel på hur människor hade det under medeltiden
Samhällsklasser
Du vet vad de fyra stånden är och vad som utmärkte dem och hur de levde i de olika stånden.
Du har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
Du vet vad alla stånden heter och kan genom ett exempel beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan med olika exempel berätta och beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter. Du kan ge flera muntliga samt skriftliga exempel på, hur de levde i de olika stånden. Du kan även resonera och se likheter med dagens samhällsklasser.
Kristendomens roll
Du vet och hur kristendomen intåg påverkade människorna sätt att leva under medeltiden. Kyrkan och klostrens uppgifter och betydelse för människorna.
Du har ej uppnått målet för godtagbara kunskaper.
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om kyrkans och klostrens uppgifter och betydelse för människorna
Du kan på ett utvecklat sätt berätta något om kyrkans och klostrens uppgifter och betydelse för människorna
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta något om kyrkans och klostrens uppgifter och betydelse för människorna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: