Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta

Skapad 2018-10-30 13:23 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära om ljud och bokstäver tillsammans med Alfa-Beta.
Förskola
Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära om ljud och bokstäver tillsammans med Alfa-Beta.

Innehåll

Syfte

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära om ljud och bokstäver.

Ett läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Delmål utifrån läroplansmålet 3-4 st

 • Varje barn ska få möjlighet att lära sig bokstäverna i sitt namn: vad de heter och hur de ser ut.
 • Varje barn ska få möjlighet att lära sig att skriva sitt namn.
 • Alla barn i gruppen ska få möjlighet att lära sig urskilja begynnelseljudet i sitt eget och kamraternas namn.

Tillvägagångssätt

 • Alfa-Beta hjälper oss
 • Insamling av naturmaterial
 • Skapa bokstäver av olika material
 • Måla bokstäver
 • Skriva med penna
 • Bokstäver på mjölkkapsyler
 • Bokstäver på pärlplatta
 • Namnsånger
 • Ramsor som innehåller barnens namn
 • Skapa bokstäver av trolldeg/playdoh

Reflektion

En gång i veckan i Unikum under enskild planeringstid.

Uppföljning

Vi kopplar samman den dokumentation som visar på att vi arbetat med syftet och strävansmålet.

Analys 

Beskriv ett nuläge, vad under arbetets gång har påverkat resultatet vi ser, hur utvecklar vi verksamheten vidare, vad blir nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: