Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Albaniens självständighetsdag

Skapad 2018-10-30 13:25 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola F – 9 Modersmål
Vi kommer att läsa om Albaniens självständighetsdag och samtidigt träna på lässtrategier så att ni blir bättre på att läsa och analysera texter.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med olika lässtrategier till exempel högläsning  för att ni blir bättre läsare.

Konkreta mål:  Vi kommer att läsa  texter och samtidigt arbeta med olika lässtrategier före, under och efter läsning för att träna på hur man kan göra för att förstå texter på ett djupare sätt och bli en bättre läsare. I slutet av arbetsområdet kommer du att få visa vad du kan och vad du har lärt dig genom att..

Bedömning:

Ett exempel åk 1-6:

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa och analysera text..... i slutet av arbetsområdet. Du kommer då att få läsa en text och arbeta med arbetsuppgifter själv som visar hur väl du har förstått texten och kan använda de lässtrategier som vi har tränat nämligen att förutsäga ( till exempel förutspå, reda ut oklarheter och nya ord, sammanfatta...).

 
Undervisning:

Vi kommer att läsa  texter samtidigt som vi arbetar med att utveckla era lässtrategier så att ni blir bättre läsare.

Före läsning:

Vi tränar på  förförståelse genom att prata om Albaniens historia, koppla kunskaper vi har om Albanien, ni ska se bilder och berätta om bilden. Ni får gissa av rubriken, vad texten kommer att handla om. 

Under läsning

Vi tränar på att läsa högt och tänka högt genom att läsa och pausa , frågar

Efter läsning

Vi tränar på att  fördjupa kunskaper genom att återberätta texten ni har läst, svara på frågor som tillhör texten eller sammanfatta med egna ord.

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Jag har lagt till allt som har med läsning att göra för alla åldrar nedan. "Klicka bort" det som inte gäller din grupp. Du behöver inte arbeta mot allt centralt innehåll eller alla kunskapskrav som står för din åldersgrupp nedan. Välj det som passar din grupp och din tanke om vad ni ska arbeta med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  A 6
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: