Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA F-klass

Skapad 2018-10-30 13:52 i Elmsta skola Norrtälje
Tala, läsa och skriva.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Läsa, tala och skriva Bokstavsinlärningen och ljudning i samband med förskoleklassens arbete med språklig medvetenhet. Ges möjligheter till att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Läsa skönlitteratur och andra texter. Samband mellan ljud och bokstav Alfabetet. Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer Känna igen flera bokstäver och visa förståelse för innehållet. Uttrycka sig och komma ihåg. Berätta med ett grundläggande ordförråd händelser, historier och upplevelser och lyssna på andra.

Innehåll

 

 Genomförande:

Läs och bokstavsinlärning (olika läsläror och skönlitterära småböcker)

Samtala om texter och bilder.

Lyssna på varandra.

Läsa, tala och skriva

Bokstavsinlärningen och ljudning i förskoleklassens arbete med språklig medvetenhet. 

Eleverna ska ges möjligheter till att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Förmågor i fokus:

Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal.

Förmåga att läsa skönlitteratur och andra texter för olika syften

Samband mellan ljud och bokstav

Alfabetet

Lässtrategier för att förstå texter

Skapande av texter där ord och bild samspelar

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

Eleven känner igen flera bokstäver och visar förståelse för innehållet.

Eleven uttrycker sig och kommer ihåg

Eleven berättar (med ett grundläggande ordförråd) händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra.

 

Bedömning:

Nya Språket Lyfter, Skolverket (matris  för läsning)

Eleven vet hur bokstäver låter och kan veta hur några av dem skrivs.

Kan skriva sitt namn.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: