Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 6A - Numeriska och algebraiska uttryck - kapitel 1

Skapad 2018-10-30 14:00 i Tunets skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Matematik
Eldorado 6A: Numeriska och algebraiska uttryck - kapitel 1

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
• Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
• Föra och följa matematiska resonemang.
• Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll algebra:
• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
• Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 

Matriser

Ma
Numeriska beräkningar, Algebra

E
C
A
Begreppsförmåga
Göra ett matematiskt uttryck för hur mycket en dricka ( x kr) och två glassar (y kr) kostar
  • Ma  4-6
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i nya sammanhang på ett i väl fungerande sätt.
typ ex) beskriva vad som menas med 5 - a = "a mindre än 5"
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan också växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan också växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Du kan också växla mellan olika uttrycksformer.
Problemlösnings-förmåga
använda obekanta tal i sina lösningar, göra en ekvation.
  • Ma  4-6
  • Ma  4-6
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Metodförmåga
lösa en ekvation
  • Ma  4-6
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning til sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning til sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med gott resultat
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning til sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.
Resonemangs-förmåga
Samtal omkring prioriteringsreglerna
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Samtal om att göra räknehändelse till olika matematiska uttryck
  • Ma  4-6
Du kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra utveclade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kommunikations-förmåga
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: