Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur- och kulturgeografi v. 45-47

Skapad 2018-10-30 14:00 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kort arbetsområde om hur man läser kartor och vilka typer av kartor det finns.
Grundskola 6 Geografi
Vi kommer under detta arbetsområde lära oss om de olika begreppen Natur- och Kulturgeografi. Vad betyder dessa och vad innefattar begreppen?

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer att gå igenom Sveriges och Europas natur- och kulturlandskap. Ni kommer att få lära er vad som utmärker dessa, vad som skiljer dem åt samt vilka samband som finns mellan dem. Vi kommer också att gå igenom viktiga geografiska begrepp inom arbetsområdet. Ni kommer att få göra olika övningar både med hjälp av kartböcker och internet.

Material

Digitalt

 • SO-rummet
 • NE.se
 • Globalis
 • Filmer på SLI.se

Böcker

 • Atlas
 • Capensis geografi 4-6
 

Bedömning

Det vi kommer att bedöma är följande:

 • Din förmåga att resonera kring hur olika landskap skapas i vår omgivning och vilka konsekvenser det får för oss och naturen
 • Din förmåga att se samband mellan olika former av landskap och naturresurser och befolkningsfördelning
 • Att använda dig av geografiska begrepp i dina resonemang och beskrivningar

Uppgifter

 • Natur- och kulturlandskap

 • Natur - och kulturlandskap

 • Natur- och kulturlandskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: