Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår natur på hösten

Skapad 2018-10-30 14:11 i Årstadskolan Falkenberg
Natur och samhälle åk 5-6
Grundskola 5 – 6 Biologi
Vi tar reda på hur vår natur ser ut runt vår hembygd Årstad. Då hittar vi en del djur på marken och i luften, som vi tar reda på lite extra fakta om.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och hållbarhet.

- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Under arbetet bedöms eleven i hur det enskilda arbetet fungerar och hur samarbetet med andra elever i gruppen fungerar.

Avslutningsvis blir det ett skriftligt prov, där eleverna får vara med och bidraga med lämpliga detaljer att träna på.

Svaren görs antingen direkt på iPad eller på löspapper. Svaren i iPaden skickas via Outlook till ansvarig lärare/pedagog.

Viktig sista del i provet/testet blir att komma med sin egen progression (utveckling) och vad man lärt sig lite extra om med detta arbetsområde.

Undervisning och arbetsformer

Vi skaffar oss en grund att stå på genom att läsa texter om Sveriges natur och våra skogar. Vi ser på några lämpliga filmer. Då tar vi också reda på fakta om de träd som finns i skolans egen "skog".

Vi väljer ut ett antal av de vilda djur som vi kan stöta på i hembygden.

Vi reder också ut begreppen om flytt- och stannfåglar, samt skaffar oss fakta om några av de vanligaste fåglarna.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
    Bi  A 6
  • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
    Bi  A 6
  • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
    Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: