Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Rymdskepp åk 5

Skapad 2018-10-30 14:22 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 5 Teknik
Tänk dig att jorden i framtiden kommer bli obeboelig på grund av miljöförstöringar och katastrofer. Den enda möjligheten vi har att överleva är att konstruera ett rymdskepp där vi kan leva och bo. Ett rymdskepp som tar oss ut i universum och som ersätter vårt jordklot. Din uppgift kommer vara att konstruera detta rymdskepp. Vad behöver vi ta med för att överleva? Vilka tekniska lösningar måste finnas ombord? Hur får vi vatten och vilka energikällor ska vi använda?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • förklara med teknikens ord och begrepp vilka tekniska lösningar du har valt till ditt rymdskepp och varför

 • dokumentera i form av skisser med förklarande ord, begrepp och symboler

 • diskutera med din grupp 

Detta kommer vi bedöma genom att:

 • observera dig på lektionerna

 • diskutera med dig om tekninska lösningar i rymdskeppet

 • lyssna på din redovisning om ditt och din grupps rymdskepp

Undervisning och arbetsformer

Under lektionerna kommer vi att:

 • läsa om olika tekniska lösningar

 • se på film 

 • arbeta i grupp

 • rita en skiss av ett rymdskepp

 • skissa på tekniska lösningar i rymdskeppet

 • söka fakta på nätet

 • dokumentera under arbetets gång

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: