Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅR 6.TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING Ht 2018

Skapad 2018-10-30 14:37 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING. De fyra räknesätten

Innehåll

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som parövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. 

 När du har arbetat med det här området ska du:

 • känna till hur vårt talsystem är uppbyggt
 • kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare
 • känna till sambandet mellan tal i bråkform, blandad form och decimalform
 • kunna uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • känna till sambandet mellan andelen, delen och det hela
 • kunna rangordna tal i decimalform och i bråkform
 • kunna avrundningsreglerna
 • kunna förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen och de fyra räknesäten


Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för dina uppgifter
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter 
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor genom att ...
- arbeta aktivt vid självständigt arbete
- arbeta aktivt vid par- och gruppövningar
- aktivt delta i resonemang och diskussioner
- utföra skriftliga förhör.

 

Litteratur 
Undvall m fl Gamma. Liber AB, 2016
NE

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
ÅR 6. Addiion och subtraktion. Ht 2018

Uppgift 1-6. ADDITION - HUVUDRÄKNING

Uppgift 1a
70 + 20 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1b
500 + 200 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2a
60 + 50 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2b
600 + 400 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3a
400 + 500 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3b
80 + 40 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4a
0,5 + 0,3 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4b
0,2 + 0,7 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5a
0,8 + 0,1 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5b
0,7 + 0,3 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 6a
0,7 + 200 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 6b
0,8 + 0,3 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 7-14 ADDITION - UPPSTÄLLNING och I FLERA STEG

Uppgift 7 Uppställning
62 + 35 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 7 Flera steg
62 + 35 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 8 Uppställning
125 + 234 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 8 Flera steg
125 + 234 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 9 Uppställning
275 + 316 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 9 Flera steg
275 + 316 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 10
Hallandsåsen är 226 m hög. Taberg i Småland är 117 m högre än Hallandsåsen. Hur hög är Taberg?
Inte gjort
Påbörjat lösningen på ett sätt som skulle kunnat gå att vidare- utveckla.
Rätt svar. Inte visat.
Rätt svar. Visat.
Uppgift 11 Uppställning
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 11 Flera steg
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 12 Uppställning
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 12 Flera steg
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 13 Uppställning
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 13 Flera steg
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 14 Uppställning
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 14 Flera steg
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 15 - 18. SUBTRAKTION - HUVUDRÄKNING

Uppgift 15a
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 15b
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 16a
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 16b
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 17a
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 17b
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 18a
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 18b
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 19 - 22. SUBTRAKTION - HUVUDRÄKNING I FLERA STEG

Uppgift 19a
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 19b
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 20a
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 20b
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 21a
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 21b
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 22a
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 22b
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 23 Uppställning
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 23 Flera steg
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 24 Uppställning
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 24 Flera steg
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 25 Uppställning
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 25 Flera steg
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 26 Uppställning
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 26 Flera steg
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 27 Uppställning
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 27 Flera steg
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 28 Uppställning
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 28 Flera steg
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 29 Uppställning
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 29 Flera steg
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 30
På morgonen visade termometern utanför Emmas fönster 13,5°. När hon kom hem från skolan hade temperaturen stigit till 21,2°. Med hur många grader har temperaturen stigit?
Inte gjort
Påbörjat lösningen på ett sätt som skulle kunnat gå att vidare- utveckla.
Rätt svar. Inte visat.
Rätt svar. Visat.

ADDITIONSTEST 1

Uppgiftstyp
6+3 = 7+3= 8+7 =
Inte gjort
0
1 - 5
6-12
13-15
Uppgiftstyp
Uppställning 22 23 +
Inte gjort
0
1-2
3-4
5
Uppgiftstyp
Uppställning 496 115 +
Inte gjort
0
1-2
3-4
5

ADDITIONSTEST 2 (Myrtest)

Uppgiftstyp
8+2= 7+6=
Inte gjort
0
1-9
10-16
17-20
Uppgiftstyp
Uppställning Ex 13 53+ [addition utan tiotalsövergång]
Inte gjort
0
1-2
3-4
5
Uppgiftstyp
Uppställning Ex 651 459+ [addition med tiotalsövergång]
Inte gjort
0
1-2
3-4
5
Uppgiftstyp
1 + 9 + 4 =
Inte gjort
0
1-9
10-16
17-20

-------------------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

Ma
ÅR 6. Multiplikation och division. Ht 2018

Uppgift 1.4 MULTIPLIKATIONSTABELLEN

Uppgift 1a
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1b
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1c
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2a
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2b
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2c
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3a
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3b
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3c
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4a
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4b
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4c
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

MULTIPLIKATIONSTABELLEN MED SMÅSTEGSMETODEN

Hälften
Inte gjort
1-3
4-6
7-8
9-10
En gång mindre
Inte gjort
1-3
4-6
7-8
9-10
Dubbelt (3 & 4)
Inte gjort
1-3
4-6
7-8
9-10
Dubbelt (6 & 8)
Inte gjort
1-3
4-6
7-8
9-10
Dubbelt (7 & 9)
Inte gjort
1-3
4-6
7-8
9-10
Dubbelt (6, 7, 8 & 9)
Inte gjort
1-3
4-6
7-8
9-10
En gång till (2 och 3 ggr
Inte gjort
1-3
4-6
. 7-8
9-10
En gång till (5 och 6 ggr)
Inte gjort
1-3
4-6
7-8
9-10
Två gånger till
Inte gjort
1-3
4-6
7-8
9-10

MULTIPLIKATION (häfte)

1 [s 1]
Inte gjort
1-2
3
4
5
2 [s 1]
Inte gjort
1-2
3
4
5
3 [s 1]
Inte gjort
1-2
3
4
5
4 [s 1]
Inte gjort
1-2
3
4
5
5 [s 1]
Inte gjort
1-2
3
4
5
6 [s 1]
Inte gjort
1-2
3
4
5
1 [s 4]
Inte gjort
1-2
3
4
5
2 [s 4]
Inte gjort
1-2
3
4
5
3 [s 4]
Inte gjort
1-2
3
4
5
4 [s 4]
Inte gjort
1-2
3
4
5
5 [s 4]
Inte gjort
1-2
3
4
5
6 [s 4]
Inte gjort
1-2
3
4
5
1 [s 5]
Inte gjort
1-2
3
4
5
2 [s 5]
Inte gjort
1-2
3
4
5
3 [s 5]
Inte gjort
1-2
3
4
5
4 [s 5]
Inte gjort
1-2
3
4
5
5 [s 5]
Inte gjort
1-2
3
4
5
6 [s 5]
Inte gjort
1-2
3
4

DIVISION (myrtest)

Omvänd multiplikation
Inte gjort
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-13
14-16
16-18
19-20
Uppställning utan tiotalsövergång
Inte gjort
1-2
3
4
5
Uppställning med tiotalsövergång
Inte gjort
1-2
3
4
5
-------------------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: