Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska: Traditioner i den spansktalande världen

Skapad 2018-10-30 14:45 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Under några veckor kommer vi att arbeta kring traditioner i den spansktalande världen.

Innehåll

Pedagogisk planering

Tradiciones

 Ämne: spanska

Årskurs: 9

 

Lärandemål                                                                                                           

 

. formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

. använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

. förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 

Undervisning                                                                                                        

 

Du ska arbeta först i små grupper där ni bara hjälper varandra att hitta fakta/svar kring den utvalda traditionen:

Qué se celebra?

Cuándo se celebra?

Dónde se celebra?

Por qué se celebra?

Qué se acostumbra hacer/comer en esta tradición?

Sedan ska gruppen splittras och vi bildar nya grupper där du kommer att presentera den tradition du har arbetat med i din ursprungliga grupp. Viktigt att du gör/har en egen presentation. Inom respektive grupp ska ni också ha gjort tio frågor kring den traditionen ni har arbetat med så att du efter din presentation kan ställa frågorna till de åhörarna i den nya gruppen.

Nästa arbete är individuellt. Du skriver utifrån dina egna referenser om din favorittradition. Sedan ska en kamrat efter att ha läst om din favorittradition skriva frågor och intervjua dig kring den. Ditt skriftliga arbete kring detta ska lämnas in till mig för korrektur och analys av grammatiken. Du ska svara på mina frågor kring dina grammatiska misstag utifrån din text.

Exempel: om du har skrivit un casa kommer jag att fråga dig: Por qué se dice una casa y no un casa?

 

Bedömning                                                                                                           

Det som bedöms är HUR du:

. visar att du kan formulera dig på spanska, det ska vara dina egna ord och meningar och du får inte använda Google Översätt eller liknande.

. hur du bearbetar din text och din framställning för att resultatet ska bli bättre och fler förstår vad du säger/skriver.

. hur du visar att du förstår vad dina kamrater presenterar om sina traditioner

 

Underlag för bedömning är:                                                                             

. Den färdiga texten om din tradition

. Din muntliga presentation

. Ditt deltagande som publik vid kamraternas muntliga presentationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk 7-9

Hör- och läsförståelse

E
C
A
Förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

E
C
A
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kommentera livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

E
C
A
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: