Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatsmart spänning i vardagen

Skapad 2018-10-30 15:16 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Fysik Teknik
Vet du hur du påverkar miljön genom att använda energi och framför allt elektricitet? Och vet du vad du kan göra för att påverka miljön mindre? I det här området jobbar vi tillsammans inom geografi, fysik, teknik och svenska. Inom fysiken kommer du först att få lära dig om hur elektricitet fungerar, var elen du använder kommer ifrån och hur den kommer hem till dig. Längs vägen finns en massa tekniska lösningar, flera av dem bygger på en kombination av elektricitet och magnetism - elektromagnetism.

Innehåll

 

Övergripande

Under arbetsområdet kommer du att få lära dig om:

 • hur elektriska saker fungerar, 
 • var elen kommer ifrån och hur den kommer hem till dig,
 • hur elproduktionen påverkar miljön och vad vi kan göra för att minska det, samt
 • hur kunskaper och upptäckter i fysiken gör att vi kan utveckla smart teknik inom elområdet.

Du lär dig detta för att du ska kunna:

 • fatta bra beslut när du köper och använder elektriska saker
 • ta ställning och påverka samhället i frågor som har med energi och miljö att göra

Genom det vi gör kommer du att få träna på:

 • att använda kunskaper i fysik för att diskutera och resonera,
 • att skriva texter med naturvetenskapligt innehåll
 • begrepp för att beskriva och förklara sådant som har med elektricitet att göra
 • att förstå hur tekniska lösningar fungerar
 • att jobba praktiskt med elektriska kretsar

Kunskapsmål

När vi jobbat klart med området ska du ha koll på följande.

Elektricitet och elektromagnetism

 • Veta vad en atom består av och det hänger ihop med begreppet laddning
 • Veta något om statisk elektricitet
 • Veta vad spänning och ström är
 • Veta vad resistans är
 • Kunna koppla olika elektriska kretsar, t ex serie- och parallellkoppling
 • Kunna arbeta med kopplingsscheman
 • Veta när elektricitet kan bli farlig och hur ett elsäkert hem ska vara utrustat
 • Förstå vad elektromagnetism är
 • Veta hur en elmotor fungerar
 • Veta vad en generator och en transformator är

Energi och hållbar utveckling

 • Kunna energiprincipen och några av energiformerna
 • Kunna dela in primära energikällor i förnybara och icke förnybara
 • Förstå hur el produceras i ett kraftverk
 • Ha insikt i hur energin används i Sverige och hur el distribueras i elnät
 • Kunna diskutera hur vår energianvändning påverkar miljön och hur vi kan använda energi på bästa sätt

Viktiga begrepp att kunna

 • Laddning (positiv, negativ), statisk elektricitet, atom, elektron, proton, ledare, isolator
 • Elektricitet, (elektrisk) ström, (elektrisk) spänning, (elektrisk) krets, sluten/öppen krets, riktning, batteri, pluspol, minuspol, strömbrytare
 • Enhet, ampere (A), volt (V)
 • Koppling, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling, kortslutning, genväg
 • Resistans/motstånd, Ohms lag, likström, växelström
 • Elnät, tekniskt system, producera/produktion, distribuera/distribution, konsumera/konsumtion
 • Energi, miljö, klimat, hållbar utveckling, energikälla

Arbetssätt och bedömning

Vid introduktion av teorin kommer vi att arbeta enligt följande modell:

1) Praktisk övning och diskussion

2) Introduktion av begrepp

3) Träna på begrepp

4) Läsa och förstå text

Du visar vad du lärt dig genom

 • Läxförhör
 • Ett skriftligt prov
 • En resonerande text (tillsammans med SO och svenska)
 • Praktiskt labprov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: