Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en planering utifrån slöjdtraditioner från andra kulturer

Skapad 2018-10-30 15:25 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Syftet med uppgiften är att skapa en planering för tillverkning av ett slöjdföremål Eleven ska planera så att - eleven i arbetet med föremålet lär sig en ny tillverkningsteknik eller utvecklar förmågan för någon känd teknik. -föremålets design på något sätt uttrycker någon slags kultur i nutid eller dåtid -föremålet också är designat utifrån vad det ska användas till.
Grundskola 5 – 6 Slöjd
Syftet med uppgiften är att skapa en planering där du motiverar olika slags val som du gör.

Du ska planera så att

-Du helst kombinerar material om det är möjligt.

-föremålets design på något sätt uttrycker någon slags kultur. Att man får en känsla av att föremålet kan vara tillverkat i en viss kultur.

-föremålet också är designat utifrån vad det ska användas till.

Innehåll

Planeringsstadiet/ idéutveckling

Val av kultur som ska uttryckas

Du ska uttrycka någon slags kultur i nutid eller dåtid. Kultur kan innebära många olika saker tex ungdomskultur, länders kultur eller folkgruppers kulturer. Vi resonerar om begreppet kultur. I uppgiften begränsar vi oss till länders och folkgruppers kultur och till föremål i den kulturen. Du berättar vilken slags kultur du vill uttrycka . Du kan välja något slags föremål från den kulturen, Det kan vara svårt att hitta föremål från just en kultur. Då kan du välja symboler, färger, mönster och former som används i den kulturen. Du  motiverar ditt val av kultur. Bra om du väljer en kultur som känns bra för dig!

Sök information/ inspiration

I planeringen förväntas du söka information för att uttrycka någon slags kultur. Du förväntas också söka kunskap om hur föremål kan se ut och fungerar och på så sätt bli inspirerad när du själv designar ditt föremål. Uppfinn inte hjulet en gång till!  Du kommer också att få se bilder på föremål och fysiska föremål tillverkade med olika tekniker som uttrycker någon kultur och som förhoppningsvis kan inspirera dig.

I unikum publicerar du bilder och berättar vad som inspirerar dig.

Val av tillverkningsteknik och föremål att tillverka

I planeringsstadiet väljer du vilket slags föremål du ska tillverka och teknik att arbeta med.  Det kan vara ett föremål som har inspirerat dig ifrån någon kultur men behöver inte vara det. Du kan också utgå från lista med förslag på föremål och tillhörande tekniker. Du kan också söka inspiration på sidan "kulmedslojd". Du kan också själv söka inspiration på slöjdföremål på olika sätt.  Viktigt i arbetet är att du lär dig någon ny tillverkningsteknik eller utveckla din förmåga inom någon tillverkningsteknik.

Skriv ned ditt val och motivera ditt val!

Designa föremålet

Designa föremålet så att det passar dig tex storlek och funktion.

Din design ska också uttrycka någon slags kultur.

Skriv ned din design och motivera/förklara olika val: tex storlek form färg symboler mönster material.

Skapa en ritning

Rita en ritning med minst två vyer eller en tre-dimensionell ritning. Rita helst föremålet i skala 1:1. Det betyder att föremålet på ritningen är lika stort som du har tänkt dig. Då blir det lätt att mäta på ritningen och sedan tillverka föremålet. Dekorera också med färg, symboler eller annat så som du har tänkt att det färdiga föremålet ska se ut.

Välja tillvägagångssätt

Nu är det dags att planera hur du ska tillverka föremålet och vilka material som ska användas.  Du har redan viss kunskap från andra arbeten som du kanske kan använda. Detta kan vara svårt men du kommer att få hjälp av din lärare.

Skriv ned val av tillvägagångssätt och motivera varför du väljer att göra på ett viss sätt!

Bedömning

Din planering kommer att bedömas. Du kommer också att få en förståelse för vad som ligger till grund för bedömningen.

Vi diskuterar och resonerar över skolverkets formuleringar i kunskapskriterierna. Det gör vi under själva arbetet med planeringen/ idéutvecklingen. Genom att förstå formuleringarna kan du förstå vad som förväntas av dig.

Vi ska  pröva kamratbedömning för att du ska bli medveten om hur du kan utveckla planeringen av ditt arbete. Även din lärare kommer att komma med förslag hur du kan utveckla planeringen.

Planeringen kommer att bedömas utifrån hur väl du motiverar olika val utifrån syftet med slöjdarbetet.

Hur du utvecklar din idé tillsammans med erbjudet inspirationsmaterial kommer också att bedömmas.

 

Lycka till!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: