Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi tränar på algoritmer åk 4

Skapad 2018-10-30 15:27 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 5 Matematik
Det är viktigt att ha fungerande metoder för beräkning i matematiken. Nu ska du få bli expert på algoritmer! Vi träna på att lösa algoritmer i olika svårighetsgrader i räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Strategier och metoder för huvudräkning och skriftliga beräkningar som t.ex. uppställningar med:

 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
 • Division
Samt tillämpa metoderna i olika problem.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Gemensamma genomgångar
 • Vi tränar tillsammans och enskild med algoritmer i de fyra räknesätten
 • Vi kommer att jobba med uppgifter där vi får visa vad vi lärt oss
 •  
 •  
 •  
 • Förmågor som kommer att bedömas:
 • Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
 • Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation
 • Lösa problem och använda strategier och metoder

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att vara aktiv på lektionerna
 • Skriftliga diagnoser

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav MATEMATIK åk 4-6

Problemlösning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Lösa problem med strategier och metoder.
Beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet.

Begrepp

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Ha kunskaper om samt kunna använda matematiska begrepp.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.
Växla uttrycksformer och resonera om begreppens relation.

Metod

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Välja och använda matematiska metoder.

Resonemang

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang.

Kommunikation

 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt samt använda matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: