Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information och kommunikation 1

Skapad 2018-10-30 15:31 i Midsommarkransens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Information och kommunikation
Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Vi lär oss hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter

Innehåll

Kursplanering HT 2018

Område

Beskrivning

Vecka

Bedömning

Introduktion

Information & Kommunikation s.12 – 17

34

 

Kommunikation

Serien: Hashtag, inlämningsuppgift

35

 

 

Sociala medier

Serien: Hashtag

Diskussionsfrågor

36

 

Sociala medier

Inlämningsuppgift

37

 

Muntlig presentation

Manus, tankekarta

38

 

Muntlig presentation

Manus, tankekarta

39

 

Muntlig presentation

Presentationer/Tal

40

 

Skriftlig kommunikation

Microsoft Word s.20 -113

42-48

 

Ergonomi

Skapa en datorarbetsplats

49

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation.
  Inf  -
 • Sociala medier och hur de används för att sprida och dela information samt skapa innehåll som andra kan delta i.
  Inf  -
 • Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.
  Inf  -
 • Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation.
  Inf  -
 • Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.
  Inf  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
  Inf  A
 • Eleven beskriver utförligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven utförligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
  Inf  C
 • Eleven beskriver översiktligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven översiktligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.
  Inf  E
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är gott. I arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
  Inf  A
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
  Inf  C
 • Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med enkla omdömen. Dessutom gör eleven enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.
  Inf  E
 • Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.
  Inf  E
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.
  Inf  A
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.
  Inf  C
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt.
  Inf  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: