Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4A kap 2 VÅ08D

Skapad 2018-10-30 15:38 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Hur kan man beskriva multiplikation? Hur gör man uppställningar i multiplikation? Det här kapitlet ska ge dig svar på dessa frågor. Du ska även träna multiplikationstabellerna så att du blir säkrare på dem. Du kommer också att träna strategier för att lösa matematiska problem. Varför behöver du kunna det? Multiplikation behöver du kunna för att snabbt kunna räkna ut hur mycket tre chokladkakor kostar. Matematiska ord som hör ihop med multiplikation behöver du kunna för att du ska kunna prata matematik. Multiplikation med 10 och 100 behöver du kunna för att enkelt göra ett överslag. Multiplikation med uppställning behöver du kunna för att kunna lösa svårare uppgifter med papper och penna.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Multiplikationstabeller
 • Multiplikation med uppställning
 • Multiplikation med 10 och 100
 • Multiplikation med en talsort i taget
 • Multiplikationsuppställning 
 • Problemlösningsstrategier

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med problemlösning
 • Färdighetsträning i din bok.
 • NOMP

Begrepp

multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, tal, uppställning

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i grupp och/eller helklass.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 4A kap 2 Multiplikation

->
->>
->>>
Välja räknesätt
Ex: Ett hundben kostar 8 kr. Hur mycket kostar 7 hundben?
Du kan göra beräkningar med multiplikation med stöd.
Du kan göra beräkningar med multiplikation på egen hand.
Du kan göra beräkningar med multiplikation och förklara för andra hur du gör.
Läsförståelse
Ex: Tarjas hund får 7 poäng av fem domare och 8 poäng av tre domare. Hur många poäng får hunden sammanlagt?
Du förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet med visst stöd.
Du förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet på egen hand.
Du förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet och kan hjälpa andra med uppgiften.
Huvudräkning
Ex: 6x6 8x5
Du kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning i multiplikation med stöd.
Du kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning i multiplikation på egen hand.
Du kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning i multiplikation och förklara för andra hur du gör.
Huvudräkning, utökat talområde
Ex: 9x80 7x600
Du kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning i multiplikation med 10-, 100- och 1000-tal med stöd.
Du kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning i multiplikation med 10-, 100- och 1000-tal på egen hand.
Du kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning i multiplikation med 10-, 100- och 1000-tal och förklara för andra hur du gör.
Rutinuppgifter, uppställning
Ex: 4x308 46x72 268x27
Du kan lösa rutinuppgifter i multiplikation skriftligt med uppställning med stöd.
Du kan lösa rutinuppgifter i multiplikation skriftligt med uppställning på egen hand.
Du kan lösa rutinuppgifter i multiplikation skriftligt med uppställning och förklara för andra hur du gör.
Faktor, produkt, multiplikation
Ex: Multiplicera faktorerna 5 och 6. Vilka tre tal blir produkten 210?
Du kan använda begreppen multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, uppställning, tal med stöd.
Du kan använda begreppen multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, uppställning, tal på egen hand.
Du kan använda begreppen multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, uppställning, tal och förklara för andra hur du gör.
Rimlighet
Du bedömer svarets rimlighet med stöd.
Du bedömer svarets rimlighet på egen hand.
Du bedömer svarets rimlighet vid och kan förklara för andra.
Diskussioner
Du kan delta i matematiska diskussioner genom att ställa frågor och framföra dina tankar med stöd.
Du kan delta i matematiska diskussioner genom att ställa frågor och framföra dina tankar på egen hand.
Du kan delta i matematiska diskussioner genom att ställa frågor och framföra dina tankar. Du för resonemanget vidare med frågor som är passande.
Redovisa
Du redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder dig av bild, text och matematiska symboler med stöd.
Du redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder dig av bild, text och matematiska symboler på egen hand.
Du redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder dig av bild, text och matematiska symboler och kan hjälpa andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: