Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - jag lär mig matematikens grunder

Skapad 2018-10-30 15:46 i Vallåsskolan Halmstad
Du ska utveckla din förmåga i matematikens grunder inom talområdet 0-10 samt träna på vardagliga begrepp.
Grundskola F – 3 Matematik
Tillsammans ska vi utveckla ditt intresse och förståelse för matematik.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att förstå talområdet 0-10 med säkerhet, vi kommer även att arbeta  vanliga förkommande matematiska vardagsbegrepp. Detta genom att använda mycket konkret material så att flera sinnen tillsammans kan stärka ditt lärande.

Talområdet 0-10
Likhetstecken
Addition 0-10
Subtraktion 0-10

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:..

 • skriva siffrorna 0-10.
 • storleksordna.
 • antalsräkna.
 • likhetstecknets innebörd.
 • dela upp talen 0-10 på olika sätt.
 • addera tal inom talområdet 0-10.
 • subtrahera tal inom talområdet 0-10.
 • följa och skapa egna mönster.

Jag kommer bedöma din förmåga genom:..

 • diagnoser. 
 • Individuella samtal.. 
 • praktiskt arbete med konkret material.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att...

- vara delaktig under gemensamma aktiviteter.

- arbeta enskilt i din egen matematikbok.

- arbeta med konkret material i både grupp, par och individuellt samt tillsammans med pedagog.

- få möjlighet till mängdträning av rutinuppgifter på bland annat en iPad.

Det genomgående kommer vara att vi använder mycket konkret material och att vi försöker använda alla sinnen för att befästa kunskaper och förmågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: