👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar, världshav och vädersträck

Skapad 2018-10-30 15:51 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
SO - Geografi
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Under SO-lektionerna ska du få lära dig om världsdelarna, världshaven och väderstrecken. Du ska få lära dig deras namn och kunna peka ut dem på kartan och jordgloben. Du ska även få kunskaper om varför människor flyttar från en del av världen till en annan.

Innehåll

Världen och kartan

Du ska få lära dig om:

 • världsdelar och världshav.
 • de fyra väderstrecken 
 • kartor
 • varför man flyttar mellan ett land eller en världsdel

 

Undervisningens innehåll:

 • världsdelarnas och världshavens namn och lägen.
 • de fyra väderstrecken på en karta och glob
 • orsaker till att människor flyttar och vad detta kan innebära för barn och familjer

 

Du ska få träna på att

 • beskriva 
 • förklara sammanhang 
 • samtala

Hur?

På vilka olika sätt kan vi lära oss?

 

 • titta i böcker
 • titta på bilder
 • se på film
 • samtala
 • tillverka världsdelar i bilden och skapa en egen jordglob
 • färglägga världsdelar
 • studera kartan och globen
 • aktiviteter med jordglob och kartbok

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • genom att berätta 
 • genom att förklara
 • delta i samtal
 • visa dina kunskaper genom att peka ut på glob/karta

Bedömning sker under arbetets gång genom arbetsuppgifter du gör och samtal du deltar i.

(Se bedömning i matris för ämnet under fliken matriser)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO SvA
Världsdelar, världshav och kartan

Nivå 1
Nivå 2
 • SO   3
Du känner igen orden för de fyra väderstrecken norr, söder, öster och väster. Du kan med stöd orientera dig på kartan med hjälp av väderstrecken .
Du vet vad väderstrecken heter och kan orientera dig på kartan med hjälp av väderstrecken.
 • SO   3
Du kan namnet på någon världsdel och kan med stöd peka ut den/de på kartan.
Du kan namnet på några av världsdelarna och kan peka ut dem på kartan.
 • SO   3
Du känner till att man läser kartan med hjälp av tecken och färger. Du kan med stöd använda dig av några tecken för att orientera dig på en enkel karta.
Du kan använda dig av några tecken och färger för att läsa och orientera dig på en enkel karta.
Ny aspekt
 • SO   3
Du kan med stöd berätta om några orsaker, anledningar, till varför människor måste flytta från en plats till en annan. Du kan med stöd berätta vad det kan få för konsekvenser.
Du kan berätta om orsaker, anledningar, till varför människor måste flytta från en plats till en annan och vad det kan få för konsekvenser.
 • SO   3
Du kan berätta om någon/några platser som betyder något, är viktiga för dig, och med stöd visa var på kartan dessa ligger.
Du kan berätta om några platser som betyder något, är viktiga för dig, och visa var på kartan dessa ligger.
 • Sv  1-3
Du lyssnar och kan med stöd av direkta frågor delta i gemensamma samtal och svara på frågor.
Du lyssnar aktivt och ställer och besvarar frågor och uttrycker tankar och funderingar.