Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt önskerum

Skapad 2018-10-30 15:52 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Tittskåp
Grundsärskola 7 Slöjd
Terminens andra uppgift går ut på att bygga ett tittskåp, ett önskerum. Välj en person som ska bo i rummet som du kommer att inreda, det kan vara du eller någon annan. Inred och måla rummet så som du skulle önska och så att man kan se vems rum det är, utan att huvudpersonen syns i rummet.

Innehåll

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Metall, textil och trä, materialens egenskaper och användningsområden och kombinations-möjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Enkla (några) former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, tovning och sågning (urholkning och virkning)

Enkla skisser (mönster) och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg, och hur de kan läsas och följas. Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel lämplig arbetshöjd och ljudnivå

 

 

Hyvlad furu

Kryssfaner

Spik

Lim

Färger och återvunnet material för inredningen.

 

Geringssåg och fogsvans/kapsåg 

Handborr

Hammare

Syl

Strykmått

Stålskala

Stålskala och anslagsvinkel

Slippapper

Sågning

Sammanfogning (borrning inklusive förborrning, spikning och limning)

Mätning

Följa instruktioner. Idéskisser och mer detaljrik skiss samt beskrivning. Samtal om arbetsmiljön.

 

Slöjdens arbetsprocesser

Arbetets olika delar

Utforskande (undersökande) av materialens, redskapens och verktygens möjligheter

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg

Idé, planering, genomförande, utvärdering och redovisning

Utforskande eller undersökande av olika material och tekniker

Enkel dokumentation i arbetshäfte

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder före eget skapande

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former

Mode och trender i ungdomskulturer, vad de signalerar och hur de kan påverka individen

Slöjd, hantverk i Sverige och i andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet

Hämta inspiration från miljön och huvudkaraktären för vilka rummet inreds. Studiebesök på Nordiska museet, utställningen Hus och hem. 

Egen formgivning av utsmyckning.

 

 

 

Slöjden i samhället 

Slöjd historiskt och i nutid, till exempel lokala hantverkstraditioner och aktuella trender

Materialens ursprung, tillverkning, användning och miljöpåverkan

Resurshushållning, till exempel genom reparation och återanvändning av material

Visa bilder på slöjdföremål i olika hem i olika kulturer, traditioner och tidsepoker. Gör kulturbesök på Nordiska museet.

Prata om materialen som används.

Återbruk av material för inredningen.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser

Sker löpande i undervisningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning.
  Sl  7-9
 • Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel lämplig arbetshöjd och ljudnivå.
  Sl  7-9
 • Skisser, mönster, arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas och följas.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder för eget skapande.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender i ungdomskulturer, vad de signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd historiskt och i nutid, till exempel lokala hantverkstraditioner och aktuella trender.
  Sl  7-9
 • Materialens ursprung, tillverkning, användning och miljöpåverkan.
  Sl  7-9
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
  Sl  A 9
 • Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.
  Sl  A 9
 • Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
  Sl  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: